Variabele: Bevordering van de werkgelegenheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Bevordering van de werkgelegenheid

Afkorting

Promo

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Werknemer aangeworven in het kader van K.B. 495 01/01/2005 - 30/06/2007
2 Werknemer aangeworven in het kader van de volgende maatregelen ter activering van de werkloosheidsuitkeringen, het leefloon of de financiële maatschappelijke hulp. De code mag enkel worden gebruikt voor de volgende tewerkstelling: - een tewerkstelling in het kader van een doorstromingsprogramma of een tewerkstelling in het kader van een sociale inschakelingseconomie (SINE) 01/01/2005 - 31/12/2016
3 Werknemer aangeworven ter vervanging van een werknemer die gekozen heeft voor halftijdse vervroegde uittreding of vrijwillige vierdagenweek (herverdeling van arbeid in de openbare sector); 01/01/2005 - 31/12/2013
5 Werknemer aangeworven in het kader van het PRIME-programma 01/01/2005 - 31/12/2016
10 Werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 1°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2005 - 31/12/2016
11 Werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 2°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2005 - 31/12/2016
12 Werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 3°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2005 - 31/12/2016
13 Mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 1° van de wet van 24 december 1999 01/01/2005 - 31/12/2016
14 Mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 2° van de wet van 24 december 1999 01/09/2011 - 31/03/2016
15 Mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 3° van de wet van 24 december 1999 01/07/2005 - 30/06/2016
16 Werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerst lid, 1°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2005 - 31/12/2016
17 Werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerst lid, 2°, van de wet van 24 december 1999 01/10/2005 - 31/12/2016
18 Werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerst lid, 3°, van de wet van 24 december 1999 01/10/2006 - 31/12/2016
19 Oudere werknemer volledige uitkeringsgerechtigde werkloze van ten minste 45 jaar waarvan de aanwerving gelijkgesteld wordt met een startbaanovereenkomst 01/01/2005 - 30/06/2005
21 IBF-werknemers (KB nr. 493 van 31.12.1986) 01/01/2005 - 31/12/2016
22 Sociale maribel, logistiek assistent (aangeworven in het kader van KB van 5.2.1997) 01/01/2005 - 30/06/2007
23 Sociale maribel, andere werknemers dan logistiek assistent (aangeworven in het kader van KB van 5.2.1997) 01/01/2005 - 30/06/2007
24 Contractuele werknemer, aangeworven ter vervanging van personeelsleden die een opleiding voglen tot gediplomeerde of gegradueerde verpleegkundige in het kader van de sociale maribel 01/01/2005 - 30/06/2005
25 Onbestaande of oude codes 01/01/2006 - 31/12/2006 Anomalie