Variabele: Datum vaste benoeming

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum vaste benoeming

Afkorting

DefinitiveNominationDate

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele vermeldt de recentste datum van de vaste benoeming.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - 31/12/2016

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/