Variabele: Maatregelen reorganisatie arbeid

Een verbetering voorstellen

Naam

Maatregelen reorganisatie arbeid

Afkorting

Reorganisationmeasure_onss

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/04/2012 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
3 Volledige onderbreking van de loopbaan (enkel de systemen waarbij een tussenkomst van de RVA of van WSE (VL) wordt voorzien). 01/01/2013 - 31/12/2016
4 Gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan (enkel de systemen waarbij een tussenkomst van de RVA of van WSE (VL) wordt voorzien). 01/01/2013 - 31/12/2016
5 Aangepaste arbeid met loonverlies, d.w.z. wanneer de werknemer effectieve arbeidsprestaties levert waarvoor hij een verminderd loon ontvangt. 01/01/2013 - 31/12/2016
7 Vermindering van de prestaties in de openbare sector overeenkomstig de wet van 10 april 1995 (vrijwillige vierdagenweek, halftijdse vervroegde uitdiensttreding). Vierdagenweek met of zonder premie (wet van 19 juli 2012) voor contractuele werknemers.). 01/01/2013 - 31/12/2016
501 Afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit of met actieve dienst, met een andere bezoldiging dan de activiteitswedde. 01/01/2013 - 31/12/2016
502 Niet bezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit. 01/01/2013 - 31/12/2016
503 Afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit, voorafgaand aan het pensioen en met wachtwedde. 01/01/2013 - 31/12/2016
504 Ouderschapsverlof (volledige of deeltijdse afwezigheid). 01/01/2013 - 31/12/2016
505 Onbezoldigde afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit met het oog op het uitoefenen van een beroepsactiviteit (stage, interim in het onderwijs, opdracht, mandaat, ...). 01/01/2013 - 31/12/2016
506 Verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden of vierdagenweek zonder premie (wet van 19 juli 2012) voor vastbenoemde werknemers. 01/01/2013 - 31/12/2016
507 Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde en met behoud van het recht op weddenverhoging. 01/01/2013 - 31/12/2016
508 Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde en met verlies van het recht op weddenverhoging. 01/01/2013 - 31/12/2016
509 Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde, voorafgaand aan het pensioen. 01/01/2013 - 31/12/2016
510 Onbezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit, of terbeschikkingstelling zonder wachtwedde, of - voor militairen - elke andere vorm van non-activiteit zonder wedde. 01/01/2013 - 31/12/2016
511 Bezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit of - voor militairen - vrijwillige indisponibiliteitsstelling met beroepsactiviteit zonder toestemming. 01/01/2013 - 31/12/2016
512 Verlof zonder wedde in administratieve toestand non-activiteit. 01/01/2013 - 31/12/2016
514 Vierdagenweek met premie of halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar (wet van 19 juli 2012) voor vastbenoemde werknemers. 01/04/2014 - 31/12/2016
516 Volledige afwezigheid gelijkgesteld met non-activiteit, voorafgaand aan pensioen en met wachtwedde (operationeel politiepersoneel). 01/01/2016 - 31/12/2016
531 Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtwedde (onderwijs). 01/01/2013 - 31/12/2015