Variabele: Grootte van de werkgever

Een verbetering voorstellen

Naam

Grootte van de werkgever

Afkorting

Dim_matr

Thema

Werkgever, COVID-19

Definitie/omschrijving

De variabele bevat informatie over het aantal werknemers in dienst bij de werkgever aan het einde van de beschouwde periode.

Bron

CRISE_ONSS_fichier_du_personnel

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 30/11/2022

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het personeelsbestand van een bepaalde maand bevat alle werknemers die zijn aangeworven voor de voorlaatste donderdag van deze maand, en die niet uit dienst getreden waren voor de voorlaatste donderdag van de maand voordien. Het betreft met andere woorden werknemers met een tewerkstelling of uitdiensttreding in het tijdsinterval gaande van de voorlaatste donderdag van maand M-1 tot de voorlaatste donderdag van maand M.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Geen personeel in dienst 01/03/2020 - 30/11/2022
1 < 5 01/03/2020 - 30/11/2022
2 5 - 9 01/03/2020 - 30/11/2022
3 10 - 19 01/03/2020 - 30/11/2022
4 20 - 49 01/03/2020 - 30/11/2022
5 50 - 99 01/03/2020 - 30/11/2022
6 100 - 199 01/03/2020 - 30/11/2022
7 200 - 499 01/03/2020 - 30/11/2022
8 500 - 999 01/03/2020 - 30/11/2022
9 > 1000 01/03/2020 - 30/11/2022