Variabele: Tewerkstellingsmaatregel

Een verbetering voorstellen

Naam

Tewerkstellingsmaatregel

Afkorting

Employmentpromotion

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De code geeft aan welke tewerkstellingsmaatregel van toepassing is

Bron

DWH_ONSS_StatbasePlus

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Geen tewerkstellingsmaatregel 01/01/2003 - 31/12/2016
1 werknemer aangeworven in het kader van K.B. 495 01/01/2003 - 31/12/2016
2 werknemer aangeworven in het kader van de volgende maatregelen ter activering van de werkloosheidsuitkeringen, het leefloon of de financiële maatschappelijke hulp. 01/01/2003 - 31/12/2016 De code mag enkel worden gebruikt voor één van de volgende tewerkstellingen: een tewerkstelling in het kader van een erkend doorstromingsprogramma, een tewerkstelling in het kader van een erkende arbeidspost, een tewerkstelling in het kader van de sociale inschakelingseconomie (SINE).
3 werknemer aangeworven in het kader van de herverdeling van de arbeid in de openbare sector 01/01/2003 - 31/12/2016
4 werknemer aangeworven in het kader van het derde arbeidscircuit 01/01/2003 - 31/12/2016
5 werknemer aangeworven in het kader het PRIME-programma 01/01/2003 - 31/12/2016
10 werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 1°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2003 - 31/12/2016
11 werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 2°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2003 - 31/12/2016
12 werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 3°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2003 - 31/12/2016
13 mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 1°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2003 - 31/12/2016
14 mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 2°, van de wet van 24 december 1999 01/10/2003 - 31/12/2016
15 mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 3°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2004 - 31/12/2016
16 werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 1°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2003 - 31/12/2016
17 werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 2°, van de wet van 24 december 1999 01/10/2003 - 31/12/2016
18 werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 3°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2004 - 31/12/2016
19 oudere werknemer volledige uitkeringsgerechtigde werkloze van ten minste 45 jaar waarvan de aanwerving gelijkgesteld wordt met een startbaanovereenkomst 01/01/2003 - 31/12/2014
21 Onbestaande of oude codes 01/04/2013 - 31/12/2016 Anomalie
22 Onbestaande of oude codes 01/01/2007 - 30/09/2014 Anomalie
23 Onbestaande of oude codes 01/01/2007 - 31/03/2013 Anomalie
50 Onbestaande of oude codes 01/01/2007 - 31/12/2008 Anomalie
51 Onbestaande of oude codes 01/01/2008 - 30/06/2008 Anomalie
52 Onbestaande of oude codes 01/10/2007 - 31/12/2007 Anomalie
100 Onbestaande of oude codes 01/01/2003 - 31/03/2005 Anomalie
111 Onbestaande of oude codes 01/10/2004 - 31/12/2004 Anomalie
200 Onbestaande of oude codes 01/01/2004 - 31/03/2005 Anomalie
320 Onbestaande of oude codes 01/01/2005 - 31/03/2005 Anomalie
495 Onbestaande of oude codes 01/07/2004 - 31/12/2004 Anomalie
550 Onbestaande of oude codes 01/10/2004 - 31/12/2004 Anomalie