Variabele: Loopbaancode

Een verbetering voorstellen

Naam

Loopbaancode

Afkorting

CARCOD

Thema

Arbeidsongeval, Arbeidsprestatie, Beroepsziekte, Brugpensioenen, Invaliditeit, Loopbaan, Loopbaanonderbreking/tijdskrediet, Ziekte

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft per loopbaanjaar de loopbaangegevens.

Bron

DWH_SIGEDIS_Inscription, DWH_SIGEDIS_Période, DWH_SIGEDIS_Droit

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De loopbaancodes 500 en 501 verwijzen naar de periodes behoud van rechten (Droit-bestand). Voor deze gegevens is de exacte begindatum en eventueel ook de einddatum gekend. De codes 524 en 912 zijn anomalien.
  • De codes in het Incription-bestand verwijzen naar de jaargegevens. Voor jaargegevens is de exacte begindatum en eventueel ook de einddatum niet gekend.
  • De codes in het periode-bestand verwijzen naar de periodegegevens. Voor periodegegevens is de exacte begindatum en eventueel ook de einddatum wel gekend.
  • Een persoon kan in één loopbaanjaar verschillende loopbaancodes hebben. Dit is onder andere het geval wanneer een werknemer meerdere jobs per jaar uitoefende of wanneer de werknemer loopbaanonderbreking nam in dat jaar. Daarnaast worden ook bepaalde looncomponenten weergegeven in afzonderlijke loopbaancodes (vakantiegeld, premies).
  • Bepaalde loopbaancodes vallen onder de categorie ‘werknemer’, het onderscheid tussen arbeiders en bedienden kan bij deze codes niet worden gemaakt. Naast statutairen, zijn ook contractuele werknemers bij de overheid zichtbaar in de loopbaangegevens. Contractuelen hebben geen specifieke loopbaancodes maar worden ondergebracht bij de codes ‘werknemer’.
  • Statutairen hebben specifieke loopbaancodes (loopbaancodes 700-899 en 1700-1708).

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
000 Arbeiders:loon-, arbeidstijdgegeven en gelijkgestelde dagen 01/01/1954 - ∞ /
001 Arbeiders:familie-ondernemingen 01/01/1954 - ∞ /
002 Arbeiders:inwonend huispersoneel 01/01/1954 - ∞ /
003 Arbeiders:in-en uitwonend huispersoneel 01/01/1954 - ∞ /
004 Arbeiders:regul-vrijwillige bijdragen-na 31/12/1953 01/01/1954 - ∞ /
005 Arbeiders:regul-tewerkstelling buitenland 01/01/1954 - ∞ /
007 Werknemers:regul-vrijwillige bijdragen-art 3ter 01/01/1954 - ∞ /
008 Arbeiders:regul-opvoeding kinderen jonger dan 3 jaar 01/01/1954 - ∞ /
010 Werknemers:lbo volledig-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
011 Werknemers:lbo volledig-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
012 Werknemers:lbo deeltijds-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
013 Werknemers:premie-arbeidsherverdelende maatregel-vt 01/01/1954 - ∞ /
014 Werknemers:premie-arbeidsherverdelende maatregel-dt 01/01/1954 - ∞ /
015 Werknemers:aangepaste arbeid met loonverlies-vt 01/01/1954 - ∞ /
016 Werknemers:aangepaste arbeid met loonverlies-dt 01/01/1954 - ∞ /
017 Werknemers:arbeidsherverdelende maatregel-vt 01/01/1954 - ∞ /
018 Artiest:loon-en arbeidstijdgegevens-dt 01/01/1954 - ∞ /
019 Arbeiders:ongezonde beroepen 01/01/1954 - ∞ /
020 Arbeiders:seizoenarbeid-dt 01/01/1954 - ∞ /
021 Bediende-artiest:seizoenarbeid-dt 01/01/1954 - ∞ /
022 Arbeiders:verbrekingsvergoeding -vt 01/01/1954 - ∞ /
023 Werknemers:inactiviteitsdagen-ziekte/invaliditeit vanaf 2003 01/01/1954 - ∞ /
024 Arbeiders:werkloos-volledige daguitkering 01/01/1954 - ∞ /
025 Arbeiders:inactiviteitsdagen-ziekte/invaliditeit voor 2003 01/01/1954 - ∞ /
026 Werknemers:premies onafhankelijk van prestaties-vt 01/01/1954 - ∞ /
027 Werknemers:premies onafhankelijk van prestaties-dt 01/01/1954 - ∞ /
028 Arbeiders:loon-en arbeidstijdgegevens-dt 01/01/1954 - ∞ /
029 Arbeiders:grens-seizoenarbeid 01/01/1954 - ∞ /
030 Arbeiders:behoud loon bij ongeschiktheid 01/01/1954 - ∞ /
031 Arbeiders:regul-lbo 01/01/1954 - ∞ /
032 Arbeiders:regul-ongeval gemeen recht 01/01/1954 - ∞ /
033 Arbeiders:regul-na gewoonlijke en hoofdzakelijke tew van 30j 01/01/1954 - ∞ /
034 Werknemers:inactiviteitsdagen-ziekte/sanctie aangifte te laat 01/01/1954 - ∞ /
037 Arbeiders:regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
038 Arbeiders:regul-echtgescheiden vrouwen 01/01/1954 - ∞ /
040 Arbeiders:werkloos-volledige daguitkering-vrywillig deeltyds 01/01/1954 - ∞ /
041 Arbeiders:werkloos-halve daguitkering-vrijwillig deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
042 Arbeiders:werkloos-halve daguitkering-vrijw dt-tijd werkloos 01/01/1954 - ∞ /
043 Arbeiders:werkloos-behoud van recht op uitkeringen 01/01/1954 - ∞ /
044 Arbeiders:inactiviteitsdagen bij werkverwijdering 01/01/1954 - ∞ /
045 Arbeiders:werkloos-halve daguitkering-bepaalde categorieen 01/01/1954 - ∞ /
047 Arbeiders:werkloos-volledige daguitkering-onvrijwillig dt 01/01/1954 - ∞ /
048 Arbeiders:werkloos-halve daguitkering-onvrijwillig deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
050 Arbeiders:kortlopende contracten-vt 01/01/1954 - ∞ /
051 Bedienden:kortlopende contracten-vt 01/01/1954 - ∞ /
052 Arbeiders:kortlopende contracten-dt 01/01/1954 - ∞ /
053 Bedienden:kortlopende contracten-dt 01/01/1954 - ∞ /
054 Arbeiders:enkel vakantiegeld+vakantiedagen 01/01/1954 - ∞ /
055 WERKNEMERS:BIJDRAGEN BEREKEND OP FORFAITAIRE LONEN-VT 01/01/1954 - ∞ /
056 WERKNEMERS:BIJDRAGEN BEREKEND OP FORFAITAIRE LONEN-DT 01/01/1954 - ∞ /
057 Werknemers:arbeidsherverdelende maatregel-dt 01/01/1954 - ∞ /
062 Zeevarenden:vaartdagen 01/01/1954 - ∞ /
063 Zeevarenden:lonen vaartdagen+shoregang+inactiviteitsdagen 01/01/1954 - ∞ /
064 Arbeiders: halve uitk.; stelsel 56/57- 38j loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
065 Arbeiders: halve uitk.; stelsel 58j- 35j loopbaan CAO91 01/01/1954 - ∞ /
066 Arbeiders: halve uitk.; stelsel 56j- 40j loopbaan CAO92 01/01/1954 - ∞ /
067 Arbeiders: halve uitk.; onderneming herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
068 Bedienden: vol.uitk.; stelsel 58j- 35j loopbaan CAO91 01/01/1954 - ∞ /
069 Bedienden: vol.uitk.; stelsel 56j- 40j loopbaan CAO92 01/01/1954 - ∞ /
070 Bedienden: vol.uitk.; onderneming herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
071 Bedienden:halve uitk.;stelsel 60jaar: CAO 17 01/01/1954 - ∞ /
072 Bedienden: halve uitk. ; stelsel 58 j - lange loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
073 Bedienden: halve uitk.; stelsel 58j - zwaar beroep 01/01/1954 - ∞ /
074 Bedienden: halve uitk.; stelsel 56-33j loopb-20j nacht 01/01/1954 - ∞ /
075 Bedienden: halve uitk.; stelsel 56/57- 38j loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
076 Bedienden: halve uitk.; stelsel 58j- 35j loopbaan CAO91 01/01/1954 - ∞ /
077 Bedienden: halve uitk.; stelsel 56j- 40j loopbaan CAO92 01/01/1954 - ∞ /
078 Bedienden: halve uitk.; onderneming herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
079 Arbeiders: lbo dt >=50j-vt prestaties >=2012 01/01/1954 - ∞ /
080 Werknemers:tijdskrediet dt->=50j-vt prestaties >=2012 01/01/1954 - ∞ /
081 BEDIENDEN:LOOPBAANONDERBREKING DT >=50J-VT PREST >=2012 01/01/1954 - ∞ /
082 Zeevarenden:regul-varende onder vreemde vlag 01/01/1954 - ∞ /
083 Vast/contr:lbo; dt >=50j - vt prestaties >=2012 01/01/1954 - ∞ /
084 Vast/contr:tijdskrediet dt->=50j - vt prestaties >=2012 01/01/1954 - ∞ /
086 WERKN:BIJDRAGEN BEREKEND OP FORFAIT- Verhoogd recht-VT 01/01/1954 - ∞ /
087 WERKN:BIJDRAGEN BEREKEND OP FORFAIT- Verhoogd recht-DT 01/01/1954 - ∞ /
088 Werknemers:verbrekingsvergoeding (premie) -vt 01/01/1954 - ∞ /
089 Werknemers:verbrekingsvergoeding (premie) -dt 01/01/1954 - ∞ /
090 Werknemers: vakantiedagen opgenomen tijdens werkloosheid 01/01/1954 - ∞ /
091 WERKN. Stuurpers:AANGEPASTE ARBEID MET LOONVERLIES-VT 01/01/1954 - ∞ /
092 WERKN. Stuurpers:AANGEPASTE ARBEID MET LOONVERLIES-DT 01/01/1954 - ∞ /
093 WERKN. Cabinepers:AANGEPASTE ARBEID MET LOONVERLIES-VT 01/01/1954 - ∞ /
094 WERKN. Cabinepers:AANGEPASTE ARBEID MET LOONVERLIES-DT 01/01/1954 - ∞ /
095 Zeevarenden:regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
096 Zeevarenden:regul-tijdelijk ontslag-persoonlijke redenen 01/01/1954 - ∞ /
097 Zeevarenden:studieverlof 01/01/1954 - ∞ /
098 Zeevarenden:syndicale opdracht 01/01/1954 - ∞ /
100 Arbeiders: lbo volledig-vt prestaties met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
101 Arbeiders: lbo dt <50j-vt prestaties met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
102 Arbeiders:lbo volledig-dt prestaties met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
103 BEDIENDEN:STUURPERSONEEL-BASISPREST Deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
104 Arbeiders:verbrekingsvergoeding -dt 01/01/1954 - ∞ /
105 BEDIENDEN:CABINEPERSONEEL-BASISPRESTATIES Deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
106 Mijnwerkers:ondergrond-loon-en arbeidstijdgegevens 01/01/1954 - ∞ /
107 Mijnwerkers:bovengrond-loon-en arbeidstijdgegevens 01/01/1954 - ∞ /
108 Mijnwerkers:ondergrond gelijkgesteld 01/01/1954 - ∞ /
109 Mijnwerkers:gesloten groeven 01/01/1954 - ∞ /
110 Mijnwerkers:open groeven-loon-en arbeidstijdgegevens 01/01/1954 - ∞ /
111 Mijnwerkers:onbepaalde categorie-inactiviteitsdagen 01/01/1954 - ∞ /
112 Mijnwerkers:wachtvergoeding 01/01/1954 - ∞ /
113 Arbeiders:werkloos-vol daguitk; canadadry 01/01/1954 - ∞ /
114 Arbeiders:werkloos-halve daguitk-vrijw dt- canadadry 01/01/1954 - ∞ /
115 Bedienden:werkl-vol daguitk canadadry 01/01/1954 - ∞ /
116 Mijnwerkers:ondergrond-invaliditeit 01/01/1954 - ∞ /
117 Mijnwerkers:bovengrond-invaliditeit 01/01/1954 - ∞ /
118 Bedienden:werkloos-halve daguitk-vrijw dt- canadadry 01/01/1954 - ∞ /
119 Mijnwerkers:gesloten groeven-invaliditeit 01/01/1954 - ∞ /
120 Mijnwerkers:open groeven-invaliditeit 01/01/1954 - ∞ /
121 Mijnwerkers:werkl-vol daguitk canadadry 01/01/1954 - ∞ /
122 Arbeiders:werkl-vol daguitk; canadadry-3de per 01/01/1954 - ∞ /
123 Arbeiders:halve daguitk-vrijw dt- canadadry-3de per 01/01/1954 - ∞ /
124 Bedienden:werkl-vol daguitk canadadry-3de periode 01/01/1954 - ∞ /
125 Bedienden:werkl-halve daguitk-vrijw dt- canadadry -3de period 01/01/1954 - ∞ /
126 Mijnwerkers:werkl-vol daguitk canadadry-3de per 01/01/1954 - ∞ /
127 Werkn Cabinepersoneel:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-VT 01/01/1954 - ∞ /
128 Werkn Cabinepersoneel:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-DT 01/01/1954 - ∞ /
129 Werkn Stuurpersoneel:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-VT 01/01/1954 - ∞ /
130 Werkn Stuurpersoneel:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-DT 01/01/1954 - ∞ /
131 Ond.pers;: aangepaste arbeid met loonverlies-voltijds 01/01/1954 - ∞ /
132 Ond.pers;: aangepaste arbeid met loonverlies-deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
133 Mijnwerkers:regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
134 Ond.pers.:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-VT 01/01/1954 - ∞ /
135 Ond.pers.:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-DT 01/01/1954 - ∞ /
136 Werknemers:ontslagcompensatievergoeding 01/01/1954 - ∞ /
137 ONDERWIJZEND PERSONEEL: deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
138 WERKNEMERS:ontslagcompensatievergoeding-maand. betaling 01/01/1954 - ∞ /
139 Werknemers:vakantiedagen niet opgen.ingevolge ziekte 01/01/1954 - ∞ /
141 ONDERWIJZEND PERSONEEL KORTLOPEND CONTRACT - DEELTIJDS 01/01/1954 - ∞ /
143 Mijnwerkers:werkloos-behoud van recht op uitkeringen 01/01/1954 - ∞ /
144 Mijnwerkers:werkloos-volledige daguitkering-onvrijwillig dt 01/01/1954 - ∞ /
145 Mynwerkers:werkloos-halve daguitkering-onvrywillig deeltyds 01/01/1954 - ∞ /
146 WERKNEMERS: ONTHAALOUDER - THUISARBEID (VOLTIJDS) 01/01/1954 - ∞ /
147 Mijnwerkers:studieopdracht 01/01/1954 - ∞ /
148 Mijnwerkers:regul-wetgevend mandaat 01/01/1954 - ∞ /
150 Bedienden:loon-en arbeidstijdgegevens 01/01/1954 - ∞ /
151 Bedienden:familie-ondernemingen 01/01/1954 - ∞ /
154 Bedienden:werkloos-volledige daguitkering 01/01/1954 - ∞ /
155 Bedienden:inactiviteitsdagen-ziekte/invaliditeit 01/01/1954 - ∞ /
156 Bedienden:inactiviteitsdagen-arbeidsongeval/beroepsziekte 01/01/1954 - ∞ /
160 Bedienden:internationaal bureau douanetarieven 01/01/1954 - ∞ /
164 Bedienden:werkloos-halve daguitkering-bepaalde categorieen 01/01/1954 - ∞ /
166 Bedienden:prestaties minder dan 2 uur per dag 01/01/1954 - ∞ /
167 Onderwijzend personeel 01/01/1954 - ∞ /
169 Bedienden:behoud loon bij ongeschiktheid 01/01/1954 - ∞ /
171 Artiest: vt+dt voor 2003 - vt vanaf 2003 01/01/1954 - ∞ /
172 Bedienden:verbrekingsvergoeding -vt 01/01/1954 - ∞ /
173 Bedienden:stuurpersoneel-basisprestaties voltijds 01/01/1954 - ∞ /
175 Bedienden:cabinepersoneel-basisprestaties voltijds 01/01/1954 - ∞ /
178 Bedienden:loon-en arbeidstijdgegevens-dt 01/01/1954 - ∞ /
179 Bedienden:betaald op commissieloon 01/01/1954 - ∞ /
180 Bedienden:regul-lbo 01/01/1954 - ∞ /
181 Bedienden:regul-ongeval gemeen recht 01/01/1954 - ∞ /
182 Bedienden:regul-na gewoonlijke en hoofdzakelijke tew van 30j 01/01/1954 - ∞ /
183 Bedienden:regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
186 Bedienden:grens-seizoenarbeid 01/01/1954 - ∞ /
188 Bedienden:regul-echtgescheiden vrouwen 01/01/1954 - ∞ /
189 Bedienden:prestaties initieel arbeider omgezet naar bediende 01/01/1954 - ∞ /
190 Bedienden:werkloos-volledige daguitkering-vrywillig deeltyds 01/01/1954 - ∞ /
191 Bedienden:werkloos-halve daguitkering-vrijwillig deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
192 Bedienden:werkloos-halve daguitkering-vrijw dt-tijd werkloos 01/01/1954 - ∞ /
193 Bedienden:werkloos-behoud van recht op uitkeringen 01/01/1954 - ∞ /
194 Bedienden:werkloos-volledige daguitkering-onvrijwillig dt 01/01/1954 - ∞ /
195 Bedienden:stuurpersoneel-regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
196 Bedienden:cabinepersoneel-regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
197 Bedienden:werkloos-halve daguitkering-onvrijwillig deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
198 Bedienden:regul-opvoeding kinderen jonger dan 3 jaar 01/01/1954 - ∞ /
200 Werknemers:periode militaire dienst 01/01/1954 - ∞ /
201 Arbeiders:blijvende arbeidsongeschiktheid ao tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
202 Arbeiders:blijvende arbeidsongeschiktheid bz tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
204 Arbeiders:periodes deeltijdse werkhervatting 01/01/1954 - ∞ /
205 Arbeiders:periodes minder-validen 01/01/1954 - ∞ /
206 Arbeiders:regul-periodes art 32bis 01/01/1954 - ∞ /
211 Werknemers:regul-periodes art3ter 01/01/1954 - ∞ /
213 Zeevarenden:blijvende arbeidsongeschiktheid ao tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
214 Zeevarenden:blijvende arbeidsongeschiktheid bz tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
215 Zeevarenden:periodes minder-validen 01/01/1954 - ∞ /
216 Werknemers:periodes deeltijdse werkhervatting vanaf 2003 01/01/1954 - ∞ /
218 Werknemers:periodes-gehele of gedeeltelijke werkverwijdering 01/01/1954 - ∞ /
219 Werknemers:tijdelijke arbeidsongeschiktheid bz vanaf 2003 01/01/1954 - ∞ /
222 Werknemers:blijvende arbeidsongeschiktheid bz vanaf 2003 01/01/1954 - ∞ /
223 Werknemers:tijdelijke arbeidsongeschiktheid ao vanaf 2003 01/01/1954 - ∞ /
224 Werknemers:blijvende arbeidsongeschiktheid ao vanaf 2003 01/01/1954 - ∞ /
225 Mijnwerkers:blijvende arbeidsongeschiktheid ao tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
226 Mijnwerkers:blijvende arbeidsongeschiktheid bz tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
227 Werknemers:lbo-kinderen jonger dan 6 jaar 01/01/1954 - ∞ /
228 Mynwerkers:regul-tussen stopzetting aktiviteit en 31/12/1996 01/01/1954 - ∞ /
229 Mijnwerkers:regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
230 Mijnwerkers:werkloos-ingevolge sluiting mijn 01/01/1954 - ∞ /
231 Mijnwerkers:periodes minder-validen 01/01/1954 - ∞ /
233 Mijnwerkers:regul-periodes art 32bis 01/01/1954 - ∞ /
234 Werknemers:periode vt-variabele arbeidsstelsels 01/01/1954 - ∞ /
237 Bedienden:blijvende arbeidsongeschiktheid ao tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
238 Bedienden:blijvende arbeidsongeschiktheid bz tenminste 30% 01/01/1954 - ∞ /
240 Bedienden:periodes deeltijdse werkhervatting 01/01/1954 - ∞ /
241 Bedienden:periodes minder-validen 01/01/1954 - ∞ /
242 Bedienden:regul-studieperiode-oude wet voor 1954 01/01/1954 - ∞ /
245 Bedienden:regul-periodes art 32bis 01/01/1954 - ∞ /
246 Bedienden:regul-periodes voor 01/07/1957 01/01/1954 - ∞ /
247 Bedienden:burgerluchtvaart-regul-studieperiode-oude wet 01/01/1954 - ∞ /
248 Arbeiders:blijvende arbeidsongeschiktheid ao 01/01/1954 - ∞ /
249 Arbeiders:blijvende arbeidsongeschiktheid bz 01/01/1954 - ∞ /
250 Zeevarenden:blijvende arbeidsongeschiktheid ao 01/01/1954 - ∞ /
251 Zeevarenden:blijvende arbeidsongeschiktheid bz 01/01/1954 - ∞ /
252 Mijnwerkers:blijvende arbeidsongeschiktheid ao 01/01/1954 - ∞ /
253 Mijnwerkers:blijvende arbeidsongeschiktheid bz 01/01/1954 - ∞ /
254 Bedienden:blijvende arbeidsongeschiktheid ao 01/01/1954 - ∞ /
255 Bedienden:blijvende arbeidsongeschiktheid bz 01/01/1954 - ∞ /
256 Werknemers:regul-studieperiode-nieuwe wet 01/01/1954 - ∞ /
257 Bedienden:stuurpersoneel-regul-studieperiode-nieuwe wet 01/01/1954 - ∞ /
258 Bedienden:cabinepersoneel-regul-studieperiode-nieuwe wet 01/01/1954 - ∞ /
259 Bedienden:beroepsjournalist-regul-studieperiode-nieuwe wet 01/01/1954 - ∞ /
260 Werknemers:periodes inkomensvervangende tegemoetkoming 01/01/1954 - ∞ /
261 Werknemers:periodes integratietegemoetkoming 01/01/1954 - ∞ /
262 Werknemers:regul-grens-en seizoenarbeid 01/01/1954 - ∞ /
263 Werknemers:inkomensvervangende tegemoetkoming vanaf 01/2006 01/01/1954 - ∞ /
264 Werknemers:integratietegemoetkoming vanaf 01/2006 01/01/1954 - ∞ /
273 WERKNEMERS: MILITAIRE DIENST KLEIN KASTEELTJE 01/01/1954 - ∞ /
274 WERKNEMERS:PERIODE MILITAIRE DIENST - Bevestigd 01/01/1954 - ∞ /
275 WERKNEMERS:PERIODE MILITAIRE DIENST - Op pensioen 01/01/1954 - ∞ /
276 WERKNEMERS:Gewetensbezwaarde 01/01/1954 - ∞ /
277 Werknemers: periode ontwikkelingshulp (vrijstelling militaire dienst - art.16 van de wet van 30/04/1962) 01/01/1954 - ∞ /
278 Werknemers: periode militaire dienst - vrijwilliger korte termijn 01/01/1954 - ∞ /
288 Arbeider: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor zorg van kinderen < 12J 01/01/1954 - ∞ /
289 Arbeider: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
290 Arbeider: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
291 Arbeider: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor zorg van minder-validen kinderen 01/01/1954 - ∞ /
292 Arbeider: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
293 Bediende: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor zorg van kinderen < 12J 01/01/1954 - ∞ /
294 Bediende: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
295 Bediende: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
296 Bediende: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor zorg van minder-validen kinderen 01/01/1954 - ∞ /
297 Bediende: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
298 Arbeider: dagen inhaalrust in systemen van verhoogd uurloon - voltijds 01/01/1954 - ∞ /
299 Arbeider: dagen inhaalrust in systemen van verhoogd uurloon - deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
300 Arbeiders:rszppo-schematische methode-vt 01/01/1954 - ∞ /
301 Arbeiders:seizoen-loon-en arbeidstijdgegevens-vt 01/01/1954 - ∞ /
302 Arbeiders:tewerkstelling bij tussenpozen 01/01/1954 - ∞ /
303 Arbeiders:werkloos-behoud van rechten-igu-dt 01/01/1954 - ∞ /
304 Arbeiders:halftijds brugpensioen-voltijdse tewerkstelling 01/01/1954 - ∞ /
305 Arbeiders:werkloos-volledige daguitkering-beschutte werkpl 01/01/1954 - ∞ /
306 Arbeiders:volledig brugpensioen-voltijdse tewerkstelling 01/01/1954 - ∞ /
307 Arbeiders:volledig brugpensioen-deeltijdse tewerkstelling 01/01/1954 - ∞ /
308 Arbeiders:lbo dt <50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
309 Arbeiders:lbo dt >=50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
310 Arbeiders:lbo volledig-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
311 Arbeiders:lbo volledig-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
312 Arbeiders:lbo deeltijds-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
313 Arb/bed:lbo-palliatief-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
314 Arb/bed:lbo-palliatief-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
315 Arb/bed:lbo-palliatief->=50-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
316 Arb/bed:lbo-ouderschap-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
317 Arb/bed:lbo-ouderschap-vt prestaties >=50j 01/01/1954 - ∞ /
318 Arb/bed:lbo-zwaar zieke -vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
319 Arb/bed:lbo-zwaar zieke-vt prestaties >=50j 01/01/1954 - ∞ /
320 Arb/bed:lbo-ouderschap-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
321 Arb/bed:lbo-zwaar zieke-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
322 Arbeiders:rszppo-schematische methode-verbrekingsvergoeding 01/01/1954 - ∞ /
323 Werknemers:tijdskrediet volledig-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
324 Werknemers:tijdskrediet dt-<50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
325 Werknemers:tijdskrediet dt->=50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
327 Arbeiders:lbo dt >=50j-vt prestaties loopb. verleden 01/01/1954 - ∞ /
328 Arbeiders:rszppo-schematische methode-dt 01/01/1954 - ∞ /
329 Werknemers:< 50 jaar: crisistijdskrediet 01/01/1954 - ∞ /
330 Werknemers:>= 50 jaar: crisistijdskrediet 01/01/1954 - ∞ /
331 Werknemers:tijdskrediet dt->=50j-vt prestaties loopb.verleden 01/01/1954 - ∞ /
332 Arbeiders:lbo dt >=50j-vt prestaties zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
333 Werknemers:tijdskred dt->=50j-vt prestaties zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
334 Arb/bed:lbo-palliatief-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
335 Arb/bed:lbo-ouderschap-vt 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
336 Werknemers:tijdskred dt->=50j-vt prestaties herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
337 Arbeiders:lbo dt >=50j-vt prestaties herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
338 Arbeiders:lbo dt >=50j-vt prestaties zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
339 Werknemers:tijdskrediet dt->=50j-vt prestaties zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
340 Vast/contr.:lbo-ouderschap- volledig 01/01/1954 - ∞ /
341 Vast/contr:lbo-medische bijstand -vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
342 Werknemers:verbrekingsvergoeding-dt 01/01/1954 - ∞ /
343 BEDIENDEN:LOOPBAANONDERBREKING DT >=50J-VT PREST zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
344 Arbeiders:tijdelijk werkloos-volledige daguitkering 01/01/1954 - ∞ /
345 Arbeiders:tijdelijk werkloos-beschutte werkplaats 01/01/1954 - ∞ /
346 Arbeiders:tijdelijk werkloos-halve daguitkering-vrywillig dt 01/01/1954 - ∞ /
347 Vast/contr:lbo-dt <50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
348 Vast/contr:lbo dt >=50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
349 Arb/bed:lbo-palliatief->=50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
350 Vast/contr.:lbo-ouderschap-vt prestaties >=50j 01/01/1954 - ∞ /
351 Vast/contr:lbo-volledig-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
352 Arb/bed:lbo-palliatief-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
353 Vast/contr.:lbo-ouderschap-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
354 Arb/bed:lbo-zwaar zieke-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
355 Arb/bed:lbo-zwaar zieke-vt prestaties >=50j 01/01/1954 - ∞ /
356 Vast/contr:tijdskrediet volledig->=50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
357 Vast/contr:tijdskrediet dt-<50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
358 Vast/contr:tijdskrediet dt->=50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
360 Vast/contr.:lbo-ouderschap - <50j - volledig - 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
361 Vast/contr:lbo; dt >=50j-vt prestaties loopb. verleden 01/01/1954 - ∞ /
362 Vast/contr:tijdskrediet dt->=50j-vt prestaties loopb. verleden 01/01/1954 - ∞ /
363 Vast/contr:lbo; dt >=50j-vt prestaties zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
364 Vast/contr:tijdskrediet dt->=50j-vt pr. zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
365 Vast/contr:lbo; dt >=50j-vt prestaties herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
366 Vast/contr:tijdskrediet dt->=50j-vt pr. herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
367 Arbeiders: lbo volledig-vt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
368 Arbeiders: lbo dt <50j-vt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
369 Arb/bed:lbo-ouderschap-vt prest >=50j 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
370 Arb/bed:lbo volledig-dt prestaties zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
371 Werknemers:tijdskrediet volledig-vt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
372 Werknemers:tijdskrediet dt-<50j-vt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
374 Arb/bed:lbo-ouderschap-dt prestaties 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
375 Vast/contr.:lbo-ouderschap-vt prestaties >=50j 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
376 Vast/contr:lbo; dt >=50j-vt prestaties zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
377 Vast/contr:tijdskrediet dt->=50j-vt prestaties zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
378 Arbeiders: voll.uitk.; stelsel 58j - zwaar beroep 01/01/1954 - ∞ /
379 Arbeiders: vol.uitk.; stelsel 56-33j loopb-20j nacht 01/01/1954 - ∞ /
380 Arbeiders: vol.uitk.; stelsel 56/57- 38j loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
381 Arbeiders: vol.uitk.; stelsel 58j- 35j loopbaan CAO 91 01/01/1954 - ∞ /
382 Werknemers:tijdskrediet volledig-vt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
383 Werknemers:tijdskrediet dt-<50j-vt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
384 Arbeiders: vol.uitk.; stelsel 56j- 40j loopbaan CAO92 01/01/1954 - ∞ /
385 Vast/contr.:lbo-ouderschap-dt prestaties 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
386 Arbeiders: lbo volledig-vt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
387 Arbeiders: voll.uitk.;stelsel 60 jaar: CAO 17 01/01/1954 - ∞ /
388 Arbeiders: voll. uitk. ; stelsel 58 j - lange loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
389 Arbeiders:werkloos-vol daguitk; 3de periode 01/01/1954 - ∞ /
390 Arbeiders:gelijktijdige/occasionele prestaties 01/01/1954 - ∞ /
391 Arbeiders:werkloos-halve daguitk-vrijw dt-tijd werkl 3de periode 01/01/1954 - ∞ /
392 Arbeiders: lbo dt <50j-vt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
393 Werknemers:deelt met behoud van rechten 3de periode 01/01/1954 - ∞ /
394 Arbeiders:werkl-volledige daguitk-beschutte werkpl 3de periode 01/01/1954 - ∞ /
395 Bedienden:werkloos-vol daguitk 3de per 01/01/1954 - ∞ /
396 Bedienden:werkloos-halve daguitk-vrijw dt-tijd werkl 3de periode 01/01/1954 - ∞ /
397 Bedienden:werkl-volledige daguitk-beschutte werkpl 3de periode 01/01/1954 - ∞ /
398 Mijnwerkers:werkloos-vol daguitk 3de periode 01/01/1954 - ∞ /
400 Arbeiders:lbo volledig-dt prestaties met motief 01/01/1954 - ∞ /
401 Bedienden:seizoen-loon-en arbeidstijdgegevens-vt 01/01/1954 - ∞ /
402 Bedienden:tewerkstelling bij tussenpozen 01/01/1954 - ∞ /
403 Bedienden:werkloos-behoud van rechten-IGU-dt 01/01/1954 - ∞ /
404 Bedienden: halftijds brugpensioen-voltijdse tewerkstelling 01/01/1954 - ∞ /
405 Bedienden:werkloos-volledige daguitkering-beschutte werkpl 01/01/1954 - ∞ /
406 Bedienden:volledig brugpensioen-voltijdse tewerkstelling 01/01/1954 - ∞ /
407 Bedienden:volledig brugpensioen-deeltijdse tewerkstelling 01/01/1954 - ∞ /
408 Bedienden:lbo dt <50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
409 BEDIENDEN:LOOPBAANONDERBREKING DT >=50J-VT PRESTATIES 01/01/1954 - ∞ /
410 Bedienden:lbo volledig-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
411 Bedienden:lbo volledig-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
412 Bedienden:lbo deeltijds-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
413 Bedienden:lbo-palliatief-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
414 Bedienden:lbo-palliatief-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
415 Bedienden: voll.uitk.;stelsel 60 jaar: CAO 17 01/01/1954 - ∞ /
416 Bedienden: voll. uitk. ; stelsel 58 j - lange loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
417 Bedienden:lbo- volledig-vt prestaties met motief 01/01/1954 - ∞ /
418 Bedienden:lbo- dt <50j-vt prestaties met motief 01/01/1954 - ∞ /
419 Bedienden:lbo- volledig-vt prestaties met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
420 Bedienden:lbo- volledig-vt prestaties zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
421 Bedienden:lbo- dt <50j-vt prestaties zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
422 Bedienden:lbo- dt <50j-vt prestaties met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
423 Bedienden: voll.uitk.; stelsel 58j - zwaar beroep 01/01/1954 - ∞ /
424 Bedienden: vol.uitk.; stelsel 56-33j loopb-20j nacht 01/01/1954 - ∞ /
425 Bedienden: vol.uitk.; stelsel 56/57- 38j loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
426 WERKNEMERS: ONTHAALOUDER - THUISARBEID (DEELTIJDS) 01/01/1954 - ∞ /
427 BEDIENDEN:LBO DT >=50J-VT PREST Loopb. Verleden 01/01/1954 - ∞ /
430 ARBEIDERS:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 01/01/1954 - ∞ /
431 ARBEIDERS:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
432 BEDIENDEN:LBO DT >=50J-VT PREST zwaar werk- knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
433 BEDIENDEN:LBO DT >=50J-VT PREST herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
434 ARBEIDERS:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - loopb. Verleden 01/01/1954 - ∞ /
435 ARBEIDERS:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
436 ARBEIDERS:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
437 Arbeiders:lbo dt >=60j-vt prestaties >=2015 - bouw + ongeschikt 01/01/1954 - ∞ /
438 Arbeiders:lbo dt >=60j-vt prestaties >=2015 - 35j professsionele loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
439 Arbeiders:lbo dt >=60j-vt prestaties >=2015 - 20j nachtwerk 01/01/1954 - ∞ /
440 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT >=60J - VT PREST. >=2015 01/01/1954 - ∞ /
441 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT >=60J - VT PREST. >=2015 - Zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
442 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - Loopb.verleden 01/01/1954 - ∞ /
443 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - Zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
444 Bedienden:tijdelijk werkloos-volledige daguitkering 01/01/1954 - ∞ /
445 Bedienden:tijdelyk werkloos-beschutte werkplaats vol daguitk 01/01/1954 - ∞ /
446 Bedienden:tijdelyk werkloos-halve daguitkering-vrywillig dt 01/01/1954 - ∞ /
447 Bedienden:onthaalouder-opvanguitkering 01/01/1954 - ∞ /
448 Bedienden:onthaalouder-vakantie-en feestdagen-dt 01/01/1954 - ∞ /
449 Bedienden:onthaalouder-loon-en arbeidstijdgegevens-dt 01/01/1954 - ∞ /
450 Bedienden:rszppo-schematische methode-vt 01/01/1954 - ∞ /
451 Bedienden:rszppo-verzorgend personeel-vt 01/01/1954 - ∞ /
452 Bedienden:rszppo-verzorgend personeel-dt 01/01/1954 - ∞ /
453 Bedienden:onthaalouder-vakantie-en feestdagen-vt 01/01/1954 - ∞ /
454 Bedienden:onthaalouder-loon-en arbeidstijdgegevens-vt 01/01/1954 - ∞ /
455 Werknemers:verlof voor pleegzorgen 01/01/1954 - ∞ /
456 Contr: arbeiders: vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers 01/01/1954 - ∞ /
457 Contr: bedienden: vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers 01/01/1954 - ∞ /
458 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
459 Arbeiders:tijdskrediet dt->=60j - vt prestaties >=2015 - bouw + ongeschikt 01/01/1954 - ∞ /
460 Arbeiders:tijdskrediet dt->=60j - vt prestaties >=2015 - 35j professsionele loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
461 Arbeiders:tijdskrediet dt->=60j - vt prestaties >=2015 - 20j nachtwerk 01/01/1954 - ∞ /
462 BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 01/01/1954 - ∞ /
463 BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
464 BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - loopb. Verleden 01/01/1954 - ∞ /
465 BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
466 BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - bouw + ongeschikt 01/01/1954 - ∞ /
467 BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
468 BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - 35J professsionele loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
469 BEDIENDEN:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - 20J nachtwerk 01/01/1954 - ∞ /
470 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT >=60J - VT PREST. >=2015 01/01/1954 - ∞ /
471 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT >=60J - VT PREST. >=2015 - Zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
472 Bedienden:rszppo-schematische methode-verbrekingsvergoeding 01/01/1954 - ∞ /
473 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - Loopb.verleden 01/01/1954 - ∞ /
474 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - Zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
475 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
476 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - bouw + ongeschikt 01/01/1954 - ∞ /
477 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - 35J professsionele loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
478 Bedienden:rszppo-schematische methode-dt 01/01/1954 - ∞ /
479 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - 20J nachtwerk 01/01/1954 - ∞ /
480 Vastbenoem./contract.:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 01/01/1954 - ∞ /
481 Vastbenoem./contract.:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
482 Vastbenoem./contract.:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - loopb. Verleden 01/01/1954 - ∞ /
483 Vastbenoem./contract.:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
484 Vastbenoem./contract.:LBO DT >=60J-VT PRESTATIES >=2015 - bouw + ongeschikt 01/01/1954 - ∞ /
485 Vast/contr.:lbo dt >=60j-vt prestaties >=2015 - herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
486 Vast/contr.:lbo dt >=60j-vt prestaties >=2015 - 35j professsionele loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
487 Vast/contr.:lbo dt >=60j-vt prestaties >=2015 - 20j nachtwerk 01/01/1954 - ∞ /
488 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT >=60J - VT PREST. >=2015 01/01/1954 - ∞ /
489 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT >=60J - VT PREST. >=2015 - Zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
490 Bedienden:gelijktijdige/occasionele prestaties 01/01/1954 - ∞ /
491 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - Loopb.verleden 01/01/1954 - ∞ /
492 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - Zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
493 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT->=60J - VT PREST. >=2015 - herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
494 Vast/contr.:tijdskrediet dt->=60j - vt prestaties >=2015 - bouw + ongeschikt 01/01/1954 - ∞ /
495 Vast/contr.:tijdskrediet dt->=60j - vt prestaties >=2015 - 35j professsionele loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
496 Vast/contr.:tijdskrediet dt->=60j - vt prestaties >=2015 - 20j nachtwerk 01/01/1954 - ∞ /
497 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
498 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
499 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
500 Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-periode rsz 01/01/1954 - ∞ /
501 Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-zonder IGU-periode rszppo 01/01/1954 - ∞ /
502 Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-zonder IGU-verbrekingsverg 01/01/1954 - ∞ /
503 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
504 Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-zonder IGU-tijd werkloos 01/01/1954 - ∞ /
505 Vast/contr:lbo volledig-vt prest met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
506 Vast/contr:lbo-dt <50j-vt prestaties met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
507 Vast/contr:lbo-volledig-dt prest met motief tweede kind 01/01/1954 - ∞ /
508 Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-zonder IGU 01/01/1954 - ∞ /
509 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
510 Vast/contr:lbo volledig-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
511 Vast/contr:lbo volledig-vt prestaties zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
512 Werknemers:behoud van rechten:IGU:verbrekingsvergoeding 01/01/1954 - ∞ /
513 Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-rva dagen-IGU 01/01/1954 - ∞ /
514 Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-tijd werkl-IGU 01/01/1954 - ∞ /
515 Vast/contr:lbo-dt <50j-vt prestaties zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
516 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
517 Vast/contr:lbo-volledig-dt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
518 Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-IGU 01/01/1954 - ∞ /
519 Vast/contr:tijdskrediet volledig-vt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
520 Vast/contr:tijdskrediet dt-<50j-vt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
522 Arbeiders: vol.uitk.; onderneming herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
523 Werknemers:adoptieverlof 01/01/1954 - ∞ /
525 Arb/bediende: aanvullende vakantie 01/01/1954 - ∞ /
526 Vast/contr:lbo volledig-vt prestaties met motief 01/01/1954 - ∞ /
527 Arbeiders: halve uitk.; stelsel 58j - zwaar beroep 01/01/1954 - ∞ /
528 Vast/contr:tijdskrediet volledig-vt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
529 Vast/contr:tijdskrediet dt-<50j-vt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
530 Arbeiders: halve uitk.; stelsel 56-33j loopb-20j nacht 01/01/1954 - ∞ /
531 Vast/contr:lbo-dt <50j-vt prestaties met motief 01/01/1954 - ∞ /
532 Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-verbr -rszppo 01/01/1954 - ∞ /
533 Arbeiders:halve uitk.;stelsel 60jaar: CAO 17 01/01/1954 - ∞ /
534 Arbeiders: halve uitk. ; stelsel 58 j - lange loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
535 Vast/contr:lbo-volledig-dt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
536 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
537 Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-interim onderwys 01/01/1954 - ∞ /
538 Werknemers:deeltijdse met behoud van rechten-rszppo-zonder IGU 01/01/1954 - ∞ /
539 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
540 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
541 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
542 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
543 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
544 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
545 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
546 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
547 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
548 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
549 ARBEIDERS:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
550 Werknemers:variabel arbeidsstelsel-vt-rsz 01/01/1954 - ∞ /
551 Werknemers:variabel arbeidsstelsel-vt-rszppo 01/01/1954 - ∞ /
552 Werknemers:variabel arbeidsstelsel-vt-verbrekingverg rsz 01/01/1954 - ∞ /
553 Werknemers:variabel arbeidsstelsel-vt-verbrekingverg rszppo 01/01/1954 - ∞ /
554 WERKN: PREMIES FLEXIJOB (ONAFHANKELIJK VAN PRES.) - VT 01/01/1954 - ∞ /
555 WERKN: PREMIES FLEXIJOB (ONAFHANKELIJK VAN PRES.) - DT 01/01/1954 - ∞ /
556 ARBEIDER: VAKANTIEDAGEN FLEXIJOB 01/01/1954 - ∞ /
557 ARBEIDER: FLEXIJOB - VOLTIJDS 01/01/1954 - ∞ /
558 ARBEIDER: FLEXIJOB - DEELTIJDS 01/01/1954 - ∞ /
559 BEDIENDE: FLEXIJOB - VOLTIJDS 01/01/1954 - ∞ /
560 BEDIENDE: FLEXIJOB - DEELTIJDS 01/01/1954 - ∞ /
561 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
562 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
563 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
564 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
565 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
566 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
567 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
568 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
569 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
570 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
571 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
572 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
573 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
574 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
575 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
576 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
577 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
578 BEDIENDEN:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
579 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
580 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
581 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
582 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
583 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
584 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
585 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
586 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
587 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
588 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
589 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
590 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET DT-<50J-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
591 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van kinderen < 8J 01/01/1954 - ∞ /
592 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
593 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
594 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor pleegzorg van zieke kinderen 01/01/1954 - ∞ /
595 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
596 Vastbenoem./contract.:TIJDSKREDIET VOLLEDIG-VT PREST - met motief: voor zorg van minder-validen kinderen <21J 01/01/1954 - ∞ /
597 BEDIENDE: VAKANTIEDAGEN FLEXIJOB 01/01/1954 - ∞ /
598 Bediende: dagen inhaalrust in systemen van verhoogd uurloon - voltijds 01/01/1954 - ∞ /
599 Bediende: dagen inhaalrust in systemen van verhoogd uurloon - deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
606 Onderwijzend personeel: premies onafhankelijk van prestaties-vt 01/01/1954 - ∞ /
607 Onderwijzend personeel: premies onafhankelijk van prestaties-dt 01/01/1954 - ∞ /
608 Onderwijzend personeel: dagen inhaalrust in systemen van verhoogd uurloon - voltijds 01/01/1954 - ∞ /
609 Onderwijzend personeel: dagen inhaalrust in systemen van verhoogd uurloon - deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
610 Onderwijzend personeel: premie-arbeidsherverdelende maatregel-vt 01/01/1954 - ∞ /
611 Onderwijzend personeel: premie-arbeidsherverdelende maatregel-dt 01/01/1954 - ∞ /
612 Werknemers: moederschapsrust (vanaf 2003) 01/01/1954 - ∞ /
613 Werknemers: vaderschapsverlof (vanaf 2003) 01/01/1954 - ∞ /
622 Werknemers: pleegouderverlof 01/01/1954 - ∞ /
623 Werknemers: lbo-mantelzorg - vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
624 Vastbenoem./contract.: lbo - mantelzorg - vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
625 WERKNEMERS:VERBREKINGSVERGOEDING (PREMIE) -VT 01/01/1954 - ∞ /
626 WERKNEMERS:VERBREKINGSVERGOEDING (PREMIE) -DT 01/01/1954 - ∞ /
630 Bediende: <50j: lbo - ouderschap corona - vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
631 Vastbenoem./contract. : <50j: lbo - ouderschap corona - vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
635 Werknemers: >=50j: lbo-mantelzorg - vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
636 Vastbenoem./contract.s: >=50j: lbo - mantelzorg - vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
700 Vastbenoemd: lbo - mantelzorg - vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
701 Vastbenoemd:lbo volledig-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
702 Vastbenoemd:lbo-dt <50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
703 Vastbenoemd:lbo dt >=50j-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
704 Vastbenoemd:lbo; dt >=50j-vt prestaties >=2012 01/01/1954 - ∞ /
705 Vastbenoemd:lbo-palliatief-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
706 Vastbenoemd:lbo-palliatief->=50-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
707 Vastbenoemd.:lbo-ouderschap- volledig 01/01/1954 - ∞ /
708 Vastbenoemd.:lbo-ouderschap-vt prestaties >=50j 01/01/1954 - ∞ /
709 Vastbenoemd:lbo-volledig-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
710 Vastbenoemd:lbo-palliatief-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
711 Vastbenoemd.:lbo-ouderschap-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
712 Vastbenoemd:lbo-medische bijstand-dt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
713 Vastbenoemd:lbo-medische bijstand -vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
714 Vastbenoemd:lbo-medische bijstand-vt prestaties >=50j 01/01/1954 - ∞ /
715 Vastbenoemd.:lbo-ouderschap- volledig - 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
716 Vastbenoemd.:lbo-ouderschap-vt prestaties >=50j 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
717 Vastbenoemd.:lbo-ouderschap-dt prestaties 4de maand 01/01/1954 - ∞ /
718 Vastbenoemd:lbo; dt >=50j-vt prestaties zwaar werk 01/01/1954 - ∞ /
719 Vastbenoemd:lbo; dt >=50j-vt prestaties loopb. verleden 01/01/1954 - ∞ /
720 Vastbenoemd:lbo; dt >=50j-vt prestaties zwaar werk-knelpunt 01/01/1954 - ∞ /
721 Vastbenoemd:lbo; dt >=50j-vt prestaties herstructurering 01/01/1954 - ∞ /
722 Vastbenoemd:lbo volledig-vt prestaties zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
723 Vastbenoemd:lbo-dt <50j-vt prestaties zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
724 Vastbenoemd:lbo-volledig-dt prest zonder motief 01/01/1954 - ∞ /
725 Vastbenoemd:lbo volledig-vt prestaties met motief 01/01/1954 - ∞ /
726 Vastbenoemd:lbo-dt <50j-vt prestaties met motief 01/01/1954 - ∞ /
727 Vastbenoemd:lbo-volledig-dt prest met motief 01/01/1954 - ∞ /
728 Vastbenoemd:lbo of tijdskrediet-zonder uitkering 01/01/1954 - ∞ /
729 Vastbenoemd:lbo deeltijds-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
730 Vastbenoemd:militie-verplichtingen 01/01/1954 - ∞ /
731 Vastbenoemd: onthaalouder 01/01/1954 - ∞ /
732 Contr: bedienden: vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers 01/01/1954 - ∞ /
733 VASTBENOEMD:PREMIE-ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-VT 01/01/1954 - ∞ /
734 VASTBENOEMD:PREMIE-ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-DT 01/01/1954 - ∞ /
735 VASTBEN.: OND. PERS. AANGEPASTE ARBEID MET LOONVERLIES-VT 01/01/1954 - ∞ /
736 VASTBEN.: OND.PERS: AANGEPASTE ARBEID MET LOONVERLIES-DT 01/01/1954 - ∞ /
737 VASTBEN.: OND.PERS.:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-VT 01/01/1954 - ∞ /
738 VASTBEN.:OND.PERS.:ARBEIDSHERVERDELENDE MAATREGEL-DT 01/01/1954 - ∞ /
739 Vastbenoemd: arbeidsherverdelende maatregel-vt 01/01/1954 - ∞ /
740 Vastbenoemd: arbeidsherverdelende maatregel-dt 01/01/1954 - ∞ /
741 Vastbenoemd: premies onafhankelijk van prestaties-vt 01/01/1954 - ∞ /
742 Vastbenoemd: premies onafhankelijk van prestaties-dt 01/01/1954 - ∞ /
743 Vastbenoemd: verbrekingsvergoeding-vt prestaties 01/01/1954 - ∞ /
744 Vastbenoemd: verbrekingsvergoeding-dt 01/01/1954 - ∞ /
745 Vastbenoemd: loon-en arbeidstijdgegevens 01/01/1954 - ∞ /
746 Vastbenoemd: loon-en arbeidstijdgegevens-dt 01/01/1954 - ∞ /
747 Vastbenoemd: onbezoldigde vol. afwezigheid(gelijkgesteld)-vt 01/01/1954 - ∞ /
748 Vastbenoemd: onbezoldigde vol. afwezigheid(gelijkgesteld)-dt 01/01/1954 - ∞ /
749 Vastbenoemd: onbezoldigde vol. afwezigheid (non-activiteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
750 Vastbenoemd: onbezoldigde vol. afwezigheid (non-activiteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
751 Vastbenoemd: bezoldigde vol. afwezigheid (non-activiteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
752 Vastbenoemd: bezoldigde vol. afwezigheid (non-activiteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
753 Vastbenoemd: vol. terbeschikkingstelling (m.recht verhoging)-vt 01/01/1954 - ∞ /
754 Vastbenoemd: vol. terbeschikkingstelling (m.recht verhoging)-dt 01/01/1954 - ∞ /
755 Vastbenoemd: tijdelijke ontstentenis gezondheid (militairen)-vt 01/01/1954 - ∞ /
756 Vastbenoemd: tijdelijke ontstentenis gezondheid (militairen)-dt 01/01/1954 - ∞ /
757 Vastbenoemd:aangepaste arbeid met loonverlies-vt 01/01/1954 - ∞ /
758 Vastbenoemd:aangepaste arbeid met loonverlies-dt 01/01/1954 - ∞ /
759 Vastbenoemd:arbeidsherverdelende maatregel-vt 01/01/1954 - ∞ /
760 Vastbenoemd:arbeidsherverdelende maatregel-dt 01/01/1954 - ∞ /
761 Vastbenoemd:onderwijzend personeel-vt 01/01/1954 - ∞ /
762 Vastbenoemd:onderwijzend personeel-dt 01/01/1954 - ∞ /
763 Vastbenoemd:aang.arbeid+onbezoldigde vol.afwezig(gelijkg)-dt 01/01/1954 - ∞ /
764 Vastbenoemd:aang.arbeid+onbezoldigde vol.afwezig (non-act)-vt 01/01/1954 - ∞ /
765 Vastbenoemd:aang.arbeid+onbezoldigde vol.afwezig (non-act)-dt 01/01/1954 - ∞ /
766 Vastbenoemd:aang.arbeid+bezoldigde vol.afwezig (non-act)-vt 01/01/1954 - ∞ /
767 Vastbenoemd:aang.arbeid+bezoldigde vol.afwezig (non-act)-dt 01/01/1954 - ∞ /
768 Vastbenoemd:aang.arbeid+vol.t-beschik-stel(recht verhoog)-vt 01/01/1954 - ∞ /
769 Vastbenoemd:aang.arbeid+vol.t-beschik-stel(recht verhoog)-dt 01/01/1954 - ∞ /
770 Vastbenoemd:aang.arbeid+tijdelijke ontst.gezondheid (milit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
771 Vastbenoemd:aang.arbeid+tijdelijke ontst.gezondheid (milit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
772 Vastbenoemd:arbeidverdel.+onbezoldigde vol.afwezig(gelijkg)-vt 01/01/1954 - ∞ /
773 Vastbenoemd:arbeidverdel.+onbezoldigde vol.afwezig(gelijkg)-dt 01/01/1954 - ∞ /
774 Vastbenoemd:arbeidverdel.+onbezoldigde vol.afwezig (non-act)-vt 01/01/1954 - ∞ /
775 Vastbenoemd:arbeidverdel.+onbezoldigde vol.afwezig (non-act)-dt 01/01/1954 - ∞ /
776 Vastbenoemd:arbeidverdel.+bezoldigde vol.afwezig (non-act)-vt 01/01/1954 - ∞ /
777 Vastbenoemd:arbeidverdel.+bezoldigde vol.afwezig (non-act)-dt 01/01/1954 - ∞ /
778 Vastbenoemd:arbeidverdel.+vol.t-beschik-stel(recht verhoog)-vt 01/01/1954 - ∞ /
779 Vastbenoemd:arbeidverdel.+vol.t-beschik-stel(recht verhoog)-dt 01/01/1954 - ∞ /
780 Vastbenoemd:arbeidverdel.+tijdelijk ontst.gezondheid (milit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
781 Vastbenoemd:arbeidverdel.+tijdelijk ontst.gezondheid (milit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
782 Vastbenoemd:aang.arbeid+onbezoldigde vol.afwezig(gelijkg)-vt 01/01/1954 - ∞ /
783 Vastbenoemd:rszppo-verzorgend personeel-vt 01/01/1954 - ∞ /
784 Vastbenoemd:rszppo-verzorgend personeel-dt 01/01/1954 - ∞ /
785 Vastbenoemd: verlof voor pleegzorgen 01/01/1954 - ∞ /
786 Vastbenoemd: aanvullende vakantie 01/01/1954 - ∞ /
787 Vastbenoemd: adoptieverlof 01/01/1954 - ∞ /
788 Vastbenoemd:met standplaats in het buitenland-vt 01/01/1954 - ∞ /
789 Vastbenoemd:met standplaats in het buitenland-dt 01/01/1954 - ∞ /
790 VASTBEN.: OND. PERS.: KORTLOPEND CONTRACT - VOLTIJDS 01/01/1954 - ∞ /
791 VASTBEN.: OND. PERS.: KORTLOPEND CONTRACT - DEELTIJDS 01/01/1954 - ∞ /
792 Vastbenoemd:ontslagcompensatievergoeding 01/01/1954 - ∞ /
793 Vastbenoemd:ontslagcompensatievergoeding-maandelijkse betaling 01/01/1954 - ∞ /
794 Vastbenoemd: totale afwezigheid onb. politiek verlof 01/01/1954 - ∞ /
795 Vastbenoemd: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor zorg van kinderen < 12J 01/01/1954 - ∞ /
796 Vastbenoemd: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor ziekte gezins- of familie-lid zorg 01/01/1954 - ∞ /
797 Vastbenoemd: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor palliatief zorg 01/01/1954 - ∞ /
798 Vastbenoemd: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor zorg van minder-validen kinderen 01/01/1954 - ∞ /
799 Vastbenoemd: Loopbaan onderbreking (Vlaanderen) : voor het volgen van een herkende opleiding 01/01/1954 - ∞ /
800 Vastben.: Afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit-VT 01/01/1954 - ∞ /
801 Vastben.: Niet bezoldigde afwezigheid (dienstactiviteit) 01/01/1954 - ∞ /
802 Vastben.: Afwezigheid vooraf. pensioen (dienstactiviteit) 01/01/1954 - ∞ /
803 Vastben.: Ouderschapsverlof 01/01/1954 - ∞ /
804 Vastben.: Onbezoldigde afwezigheid (dienstactiviteit) 01/01/1954 - ∞ /
805 Vastben.: Verminderde prestaties(persoon.aangelegenheden) 01/01/1954 - ∞ /
806 Vastben.: Terbeschikkingstelling met wachtwedde 01/01/1954 - ∞ /
807 Vastben.:Terbeschikkingstel.wachtwedde(verlies verhoging) 01/01/1954 - ∞ /
808 Vastben.: Terbeschikkingstel.wachtwedde(vooraf. pensioen) 01/01/1954 - ∞ /
809 Vastben.: Onbezoldigde afwezigheid (non-activiteit) 01/01/1954 - ∞ /
810 Vastben.: Bezoldigde afwezigheid (non-activiteit) 01/01/1954 - ∞ /
811 Vastben.: Verlof zonder wedde (admin. non-activiteit) 01/01/1954 - ∞ /
812 Vastben.: Ambtshalve verlof (opdracht algemeen belang) 01/01/1954 - ∞ /
813 Vastben.: Terbeschikkingstelling (zonder wachtwedde) 01/01/1954 - ∞ /
814 Vastben.: Tijdelijke ambtsontheffing (loopbaanonderbrek.) 01/01/1954 - ∞ /
815 Vastben.: Tijdelijke ambtsontheffing (gezondheidsredenen) 01/01/1954 - ∞ /
816 Vastben.: Tijdelijke ambtsontheffing (disciplin.maatreg.) 01/01/1954 - ∞ /
817 Vastben.: Verlof of loopbaanonderbreking (palliatief,...) 01/01/1954 - ∞ /
818 Vastben.: Automatische indisponibiliteitsstel.(militair) 01/01/1954 - ∞ /
819 Vastben.: Vrijwillige indisponibiliteitsstel.(militair) 01/01/1954 - ∞ /
820 Vastben.: Gelijktijdige afwezigheden(combinatie Reorg.M.) 01/01/1954 - ∞ /
821 Vastbenoemd: onderwijzend personeel (10/12)-vt 01/01/1954 - ∞ /
822 Vastbenoemd: onderwijzend personeel (10/12)-dt 01/01/1954 - ∞ /
823 Vastbenoemd: afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit-vt 01/01/1954 - ∞ /
824 Vastbenoemd: afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit-dt 01/01/1954 - ∞ /
825 Vastbenoemd: niet bezoldigde afwezigheid (dienstactiviteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
826 Vastbenoemd: niet bezoldigde afwezigheid (dienstactiviteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
827 Vastbenoemd: afwezigheid vooraf. pensioen (dienstactiviteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
828 Vastbenoemd: afwezigheid vooraf. pensioen (dienstactiviteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
829 Vastbenoemd: ouderschapsverlof-vt 01/01/1954 - ∞ /
830 Vastbenoemd: ouderschapsverlof-dt 01/01/1954 - ∞ /
831 Vastbenoemd: onbezoldigde afwezigheid (dienstactiviteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
832 Vastbenoemd: onbezoldigde afwezigheid (dienstactiviteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
833 Vastbenoemd: verminderde prestaties(persoon.aangelegenheden)-vt 01/01/1954 - ∞ /
834 Vastbenoemd: verminderde prestaties(persoon.aangelegenheden)-dt 01/01/1954 - ∞ /
835 Vastbenoemd: terbeschikkingstelling met wachtwedde-vt 01/01/1954 - ∞ /
836 Vastbenoemd: terbeschikkingstelling met wachtwedde-dt 01/01/1954 - ∞ /
837 Vastbenoemd:terbeschikkingstel.wachtwedde(verlies verhoging)-vt 01/01/1954 - ∞ /
838 Vastbenoemd:terbeschikkingstel.wachtwedde(verlies verhoging)-dt 01/01/1954 - ∞ /
839 Vastbenoemd: terbeschikkingstel.wachtwedde(vooraf. pensioen)-vt 01/01/1954 - ∞ /
840 Vastbenoemd: terbeschikkingstel.wachtwedde(vooraf. pensioen)-dt 01/01/1954 - ∞ /
841 Vastbenoemd: onbezoldigde afwezigheid (non-activiteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
842 Vastbenoemd: onbezoldigde afwezigheid (non-activiteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
843 Vastbenoemd: bezoldigde afwezigheid (non-activiteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
844 Vastbenoemd: bezoldigde afwezigheid (non-activiteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
845 Vastbenoemd: verlof zonder wedde (admin. non-activiteit)-vt 01/01/1954 - ∞ /
846 Vastbenoemd: verlof zonder wedde (admin. non-activiteit)-dt 01/01/1954 - ∞ /
847 Vastbenoemd: ambtshalve verlof (opdracht algemeen belang)-vt 01/01/1954 - ∞ /
848 Vastbenoemd: ambtshalve verlof (opdracht algemeen belang)-dt 01/01/1954 - ∞ /
849 Vastbenoemd: terbeschikkingstelling (zonder wachtwedde)-vt 01/01/1954 - ∞ /
850 Vastbenoemd: terbeschikkingstelling (zonder wachtwedde)-dt 01/01/1954 - ∞ /
851 Vastbenoemd: tijdelijke ambtsontheffing (loopbaanonderbrek.)-vt 01/01/1954 - ∞ /
852 Vastbenoemd: tijdelijke ambtsontheffing (loopbaanonderbrek.)-dt 01/01/1954 - ∞ /
853 Vastbenoemd: tijdelijke ambtsontheffing (gezondheidsredenen)-vt 01/01/1954 - ∞ /
854 Vastbenoemd: tijdelijke ambtsontheffing (gezondheidsredenen)-dt 01/01/1954 - ∞ /
855 Vastbenoemd: tijdelijke ambtsontheffing (disciplin.maatreg.)-vt 01/01/1954 - ∞ /
856 Vastbenoemd: tijdelijke ambtsontheffing (disciplin.maatreg.)-dt 01/01/1954 - ∞ /
857 Vastbenoemd: verlof of lbo (palliatief,...)-vt 01/01/1954 - ∞ /
858 Vastbenoemd: verlof of lbo (palliatief,...)-dt 01/01/1954 - ∞ /
859 Vastbenoemd: automatische indisponibiliteitsstel.(militair)-vt 01/01/1954 - ∞ /
860 Vastbenoemd: automatische indisponibiliteitsstel.(militair)-dt 01/01/1954 - ∞ /
861 Vastbenoemd: vrijwillige indisponibiliteitsstel.(militair)-vt 01/01/1954 - ∞ /
862 Vastbenoemd: vrijwillige indisponibiliteitsstel.(militair)-dt 01/01/1954 - ∞ /
863 Vastbenoemd: gelijktijdige afwezigheden(combinatie m.reorg.)-vt 01/01/1954 - ∞ /
864 Vastbenoemd: gelijktijdige afwezigheden(combinatie m.reorg.)-dt 01/01/1954 - ∞ /
865 Vastbenoemd: loon-en arbeidstijdgegevens-vt 01/01/1954 - ∞ /
866 Vastbenoemd: loon-en arbeidstijdgegevens-dt 01/01/1954 - ∞ /
867 Vastbenoemd:aangepaste arbeid met loonverlies-vt 01/01/1954 - ∞ /
868 Vastbenoemd:aangepaste arbeid met loonverlies-dt 01/01/1954 - ∞ /
869 Vastbenoemd:arbeidsherverdelende maatregel-vt 01/01/1954 - ∞ /
870 Vastbenoemd:arbeidsherverdelende maatregel-dt 01/01/1954 - ∞ /
871 Vastbenoemd: voll.lbo - palliatieve zorg-vt 01/01/1954 - ∞ /
872 Vastbenoemd: voll.lbo - palliatieve zorg-dt 01/01/1954 - ∞ /
873 Vastbenoemd: voll.lbo - ernstige ziekte-vt 01/01/1954 - ∞ /
874 Vastbenoemd: voll.lbo - ernstige ziekte-dt 01/01/1954 - ∞ /
875 Vastbenoemd: gedeelt.lbo - ouderschapsverlof-vt 01/01/1954 - ∞ /
876 Vastbenoemd: gedeelt.lbo - ouderschapsverlof-dt 01/01/1954 - ∞ /
877 Vastbenoemd: gedeelt.lbo - palliatieve zorg-vt 01/01/1954 - ∞ /
878 Vastbenoemd: gedeelt.lbo - palliatieve zorg-dt 01/01/1954 - ∞ /
879 Vastbenoemd: gedeelt.lbo - ernstige ziekte-vt 01/01/1954 - ∞ /
880 Vastbenoemd: gedeelt.lbo - ernstige ziekte-dt 01/01/1954 - ∞ /
881 Vastbenoemd:4d-week met premie/ht werken vanaf 50 of 55j. 01/01/1954 - ∞ /
887 Vastben.: Volledige afwezigheid voorafgaand pensioen (met wachtwedde) (operationeel politiepersoneel) 01/01/1954 - ∞ /
888 Vastben.: verlof of dienstvrijstelling (tijdelijk andere functie) (onderwijzend personeel) 01/01/1954 - ∞ /
889 Vastben.: Vierdagenweek met premie of halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar-VT 01/01/1954 - ∞ /
890 Vastben.: Vierdagenweek met premie of halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar-DT 01/01/1954 - ∞ /
891 Vastben.: Verlof of dienstvrijstelling toegekend aan een personeelslid van het onderwijs om tijdelijk of voorlopig een andere functie in het niet universitair onderwijs-DT 01/01/1954 - ∞ /
892 Vastben.: Verlof of dienstvrijstelling toegekend aan een personeelslid van het onderwijs om tijdelijk of voorlopig een andere functie in het niet universitair onderwijs-VT 01/01/1954 - ∞ /
893 Vastben.: Onderwijzend Personeel met volledige onderbreking van het werk - VT 01/01/1954 - ∞ /
894 Vastben.: Onderwijzend Personeel met volledige onderbreking van het werk - DT 01/01/1954 - ∞ /
895 Vastben.: Volledige onderbreking van het werk - VT 01/01/1954 - ∞ /
896 Vastben.: Volledige onderbreking van het werk - DT 01/01/1954 - ∞ /
897 Vastbenoemd:>=spilleeftijd - lbo deeltijds-vt prestaties >=2015 - bouw + ongeschikt 01/01/1954 - ∞ /
898 Vastbenoemd:>=spilleeftijd - lbo deeltijds-vt prestaties >=2015 - 35j professsionele loopbaan 01/01/1954 - ∞ /
899 Vastbenoemd:>=spilleeftijd - lbo deeltijds-vt prestaties >=2015 - 20j nachtwerk 01/01/1954 - ∞ /
1000 Arbeiders:werkl-vol daguitk; canadadry-2de per 01/01/1954 - ∞ /
1001 Arbeiders:halve daguitk-vrijw dt- canadadry-2de per 01/01/1954 - ∞ /
1002 Bedienden:werkl-vol daguitk canadadry-2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1003 Bedienden:werkl-halve daguitk-vrijw dt- canadadry -2de period 01/01/1954 - ∞ /
1004 Mijnwerkers:werkl-vol daguitk canadadry-2de per 01/01/1954 - ∞ /
1005 Arbeiders:werkloos-vol daguitk; 2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1006 Arbeiders:werkloos-halve daguitk-vrijw dt-tijd werkl 2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1007 Werknemers:deelt met behoud van rechten 2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1008 Arbeiders:werkl-volledige daguitk-beschutte werkpl 2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1009 Bedienden:werkloos-vol daguitk 2de per 01/01/1954 - ∞ /
1010 Bedienden:werkloos-halve daguitk-vrijw dt-tijd werkl 2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1011 Bedienden:werkl-volledige daguitk-beschutte werkpl 2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1012 Mijnwerkers:werkloos-vol daguitk 2de periode 01/01/1954 - ∞ /
1013 Werknemers : Regularisatie van de studiejaren voor werknemers 01/01/1954 - ∞ /
1014 Werknemers : Regularisatie van de studiejaren voor beroepsjournalisten 01/01/1954 - ∞ /
1015 WN: Vlaamse overbruggingspremie 01/01/1954 - ∞ /
1018 Zeevarenden: ziektedagen 01/01/1954 - ∞ /
1019 Zeevarenden: werkloosheid 01/01/1954 - ∞ /
1020 Zeevarenden: verlof 01/01/1954 - ∞ /
1035 Permanente arbeidsongeschiktheden - Verklaring 01/01/1954 - ∞ /
1036 Permanente arbeidsongeschiktheden - Genezing 01/01/1954 - ∞ /
1037 Volksvertegenwoordiger : vergoeding voor uitoefening van regionaal of federaal mandaat 01/01/1954 - ∞ /
1038 Volksvertegenwoordiger : uittredingsvergoeding van een federaal of regionaal mandaat 01/01/1954 - ∞ /
1041 Saldo mobiliteitsbudget uitbetaald in geld 01/01/1954 - ∞ /
1042 Werknemers: aanvullende vergoeding SWT 01/01/1954 - ∞ /
1043 Werknemers: aanvullende vergoeding ontslagen werknemers 01/01/1954 - ∞ /
1044 Werknemers: aanvullende vergoeding loopbaanonderbreking 01/01/1954 - ∞ /
1045 Werknemers: verbrekingsvergoeding (premie) - voltijds 01/01/1954 - ∞ /
1046 Werknemers: verbrekingsvergoeding (premie) - deeltijds 01/01/1954 - ∞ /
1047 Werknemers: aanvullende vergoeding SWT (kapitalisatie) 01/01/1954 - ∞ /
1048 Werknemers: aanvullende vergoeding ontslagen werknemers (kapitalisatie) 01/01/1954 - ∞ /
1049 Werknemers: aanvullende vergoeding loopbaanonderbreking (kapitalisatie) 01/01/1954 - ∞ /
1050 Federaal of regionaal regeringslid : vergoeding voor uitoefening van mandaat 01/01/1954 - ∞ /
1051 Federaal of regionaal regeringslid : uittredingsvergoeding voor uitoefening van mandaat 01/01/1954 - ∞ /
1052 Werknemers: Reservemilitair 01/01/1954 - ∞ /
1272 Werknemers:< 50 jaar: crisistijdskrediet - zwaar beroep 01/01/1954 - ∞ /
1273 Werknemers:>= 50 jaar: crisistijdskrediet - zwaar beroep 01/01/1954 - ∞ /
1274 Werknemers:< 50 jaar: crisistijdskrediet - loopb. verleden 01/01/1954 - ∞ /
1275 Werknemers:>= 50 jaar: crisistijdskrediet - loopb. verleden 01/01/1954 - ∞ /