Overzicht

Vlaamse sociale bescherming (VSB)

Algemene informatie 

Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziektekosten.  Wie officieel in Vlaanderen woont en zorgbehoevend is, kan bovendien een beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming en een zorgbudget aanvragen. Daarmee kunnen mensen de kosten betalen van bijvoorbeeld een woonzorgcentrum, een rolstoel, thuiszorg of andere hulp.

Via het netwerk van de sociale zekerheid ontvangen het agentschap Vlaamse sociale bescherming en de Vlaamse zorgkassen alle nodige gegevens om hun beleid in praktijk toe te passen.

Gebruik

Het agentschap Vlaamse sociale bescherming en Vlaamse zorgkassen ontvangen via de KSZ elektronisch:

  • alle leden  die de verplichte jaarlijkse Vlaamse zorgpremie moeten betalen (VZV25+ en A415,M)
  • alle leden die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en bijgevolg een lagere zorgpremie moeten betalen (IncreasedAllowance)
  • de informatie van het Rijksregister die nodig is voor het ledenbeheer in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming
  • de personen die in aanmerking komen voor een zorgbudget (CareNeedsNotifications en HandichildNotifications)
  • alle informatie die nodig is voor de automatische toekenning van het recht op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

De Vlaamse sociale bescherming is gegevensleverancier van het netwerk van sociale zekerheid aangaande de informatie over:

  • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (VSBConsult en A003,M)

Technische documentatie

Webservices SOAP

Klassieke SSDN-webservices

Klassieke A1-stromen

Voorwaarden – Beraadslagingen

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Referentieberaadslagingen