Variabele: Type record

Een verbetering voorstellen

Naam

Type record

Afkorting

type_rec

Thema

Handicap

Definitie/omschrijving

Het type record geeft aan uit welk bestand een record afkomstig is.

Bron

DWH_SPFSS_MED, DWH_SPFSS_PAY, DWH_SPFSS_RHT, DWH_SPFSS_PTN

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Er zijn vier bestanden afkomstig van de FOD SZ beschikbaar, namelijk DWH_SPFSS_MED, DWH_SPFSS_PAY, DWH_SPFSS_RHT en DWH_SPFSS_PTN.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
01Erkenningsbestand (DWH_SPFSS_MED) 01/01/2002 - ∞
02Betalingsbestand (DWH_SPFSS_PAY) 01/01/2002 - ∞
03Rechten bestand (DWH_SPFSS_RHT) 01/01/2002 - ∞
05Partner bestand (DWH_SPFSS_PTN) 01/01/2002 - ∞