Variabele: Begindatum van het recht

Een verbetering voorstellen

Naam

Begindatum van het recht

Afkorting

Date_debut_droi

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Datum vanaf wanneer de rechthebbende recht heeft op zijn schadevergoeding. Deze datum stemt in principe overeen met de datum van overlijden van het slachtoffer van het arbeidsongeval.

Bron

/

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/