Variabele: Hulp van derden

Een verbetering voorstellen

Naam

Hulp van derden

Afkorting

TAUXATRES

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt het percentage van hulp van derden aan dat voorzien wordt door de arbeidsongevallenverzekeraar op het ogenblik van het ongeval.

Bron

DWH_FAT_AT2_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De hulp van derden wordt toegekend aan personen die het niet meer alleen kunnen redden en hulp van derden nodig hebben.

De waarden van deze variabele worden uitgedrukt in honderdsten van % (bv. ongeschiktheid van 11,5% = 11,50; ongeschiktheid van 100% = 100,00).

Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/