Variabele: Plaats van het letsel

Een verbetering voorstellen

Naam

Plaats van het letsel

Afkorting

LOCLES06

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele beschrijft welk gedeelte van het lichaam getroffen is.

Bron

DWH_FAT_AT2_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " ARABF " voor de periode vóór 01/01/2005. Het betreft tabel F van bijlage IV van het KB van 27/03/1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk van kracht sinds 2006.

Internationale compatibiliteit

Variabele SEAT (Europese statistieken inzake arbeidsongevallen). Code Eurostat

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Verwond deel van het lichaam niet gespecificeerd 01/01/2013 - 31/12/2016
10Hoofd, niet nader gespecificeerd 01/01/2013 - 31/12/2016
11Hoofd (caput), hersenen, hersenzenuwen en hersenbloedvaten 01/01/2013 - 31/12/2016
12Aangezicht 01/01/2013 - 31/12/2016
13Oog/ogen 01/01/2013 - 31/12/2016
14Oor (oren) 01/01/2013 - 31/12/2016
15Tanden 01/01/2013 - 31/12/2016
18Hoofd, diverse plaatsen gewond 01/01/2013 - 31/12/2016
19Hoofd, andere hierboven niet genoemde delen 01/01/2013 - 31/12/2016
20Hals, inclusief ruggengraat en halswervels 01/01/2013 - 31/12/2016
21Hals, inclusief ruggengraat en halswervels 01/01/2013 - 31/12/2016
29Hals, andere hierboven niet genoemde delen 01/01/2013 - 31/12/2016
30Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels 01/01/2013 - 31/12/2016
31Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels 01/01/2013 - 31/12/2016
39Rug, andere hierboven niet genoemde delen 01/01/2013 - 31/12/2016
40Romp en organen, niet nader gespecificeerd 01/01/2013 - 31/12/2016
41Borstkas, ribben met schouderbladen en gewrichten 01/01/2013 - 31/12/2016
42Borststreek met organen 01/01/2013 - 31/12/2016
43Bekken en buik met organen 01/01/2013 - 31/12/2016
48Romp, diverse plaatsen gewond 01/01/2013 - 31/12/2016
49Romp, andere hierboven niet genoemde delen 01/01/2013 - 31/12/2016
50Bovenste ledematen, niet nader gespecificeerd 01/01/2013 - 31/12/2016
51Schouder en schoudergewrichten 01/01/2013 - 31/12/2016
52Arm, inclusief elleboog 01/01/2013 - 31/12/2016
53Hand 01/01/2013 - 31/12/2016
54Vinger(s) 01/01/2013 - 31/12/2016
55Pols 01/01/2013 - 31/12/2016
58Bovenste ledematen, diverse plaatsen gewond 01/01/2013 - 31/12/2016
59Bovenste ledematen, andere hierboven niet genoemde delen 01/01/2013 - 31/12/2016
60Onderste ledematen, niet nader gespecificeerd 01/01/2013 - 31/12/2016
61Heup en heupgewricht 01/01/2013 - 31/12/2016
62Been, inclusief knie 01/01/2013 - 31/12/2016
63Enkel 01/01/2013 - 31/12/2016
64Voet 01/01/2013 - 31/12/2016
65Teen/tenen 01/01/2013 - 31/12/2016
68Onderste ledematen, diverse plaatsen gewond 01/01/2013 - 31/12/2016
69Onderste ledematen, andere hierboven niet genoemde delen 01/01/2013 - 31/12/2016
70Gehele lichaam en diverse plaatsen, niet nader gespecificeerd 01/01/2013 - 31/12/2016
71Gehele lichaam (systemische gevolgen) 01/01/2013 - 31/12/2016
78Diverse plaatsen van het lichaam gewond 01/01/2013 - 31/12/2016
99Andere hierboven niet genoemde delen van het lichaam verwond 01/01/2013 - 31/12/2016