Variabele: Postcode van de plaats van het ongeval

Een verbetering voorstellen

Naam

Postcode van de plaats van het ongeval

Afkorting

CPOSTACC

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Duidt de postcode aan van de plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan.

Bron

DWH_FAT_AT1_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2012

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " CPONG " voor de periode vóór 01/01/2005.

Internationale compatibiliteit

/