Variabele: Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongeval

Een verbetering voorstellen

Naam

Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongeval

Afkorting

TYPETRAV

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Het gaat om de belangrijkste aard van het werk, de taak (activiteit) van het slachtoffer op het moment van het ongeval. Het gaat niet om het beroep van het slachtoffer maar om zijn specifieke activiteit op het ogenblik zelf van het ongeval. Het is een beschrijving van het type werk, de taak in ruime zin, uitgevoerd gedurende een zekere tijd tot op het ogenblik van het ongeval.

Bron

DWH_FAT_AT_67

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit gegeven is niet beschikbaar als het ongeval het voorwerp uitgemaakt heeft van een vereenvoudigde aangifte (elektronische aangifte van ongevallen die aanleiding geven tot minder dan 4 dagen tijdelijke ongeschiktheid).

Internationale compatibiliteit

Variabele SEAT (Europese statistieken inzake arbeidsongevallen). Code Eurostat

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Geen informatie 01/01/2014 - 31/12/2016
10Productie, verwerking, bewerking, opslag - ongeacht de aard - niet gespecificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
11Productie, verwerking, bewerking - ongeacht de aard 01/01/2014 - 31/12/2016
12Opslag - ongeacht de aard 01/01/2014 - 31/12/2016
19Overige soorten werk, behorend tot groep 10, hierboven niet vermeld 01/01/2014 - 31/12/2016
20Grondverzet, bouw, onderhoud, sloop - niet gespecificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
21Grondverzet 01/01/2014 - 31/12/2016
22Nieuwbouw - gebouw 01/01/2014 - 31/12/2016
23Nieuwbouw - kunstwerken, infrastructuur, wegen, bruggen, dammen, havens 01/01/2014 - 31/12/2016
24Renovatie, reparatie, aanbouw, onderhoud - ongeacht het soort bouwwerk 01/01/2014 - 31/12/2016
25Sloop - ongeacht het soort bouwwerk 01/01/2014 - 31/12/2016
29Overige soorten werk, behorend tot groep 20, hierboven niet vermeld 01/01/2014 - 31/12/2016
30Werk in de landbouw, bosbouw, tuinbouw, visteelt, met levende dieren - niet gespecificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
31Werk in de landbouw - grondbewerking 01/01/2014 - 31/12/2016
32Werk in de landbouw - met gewassen, tuinbouw 01/01/2014 - 31/12/2016
33Werk in de landbouw - op/met levende dieren 01/01/2014 - 31/12/2016
34Werk in de bosbouw 01/01/2014 - 31/12/2016
35Werk in de visteelt, visserij 01/01/2014 - 31/12/2016
39Overige soorten werk, behorend tot groep 30, hierboven niet vermeld 01/01/2014 - 31/12/2016
40Zakelijke en/of persoonlijke dienstverlening; hoofdarbeid - niet gespecificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
41Dienstverlening, verzorging, bijstand, aan personen 01/01/2014 - 31/12/2016
42Hoofdarbeid - onderwijs, opleiding, informatieverwerking, kantoorwerk, organisatie en management 01/01/2014 - 31/12/2016
43Commerciële werkzaamheden - inkoop, verkoop, bijbehorende dienstverlening 01/01/2014 - 31/12/2016
49Overige soorten werk, behorend tot groep 40, hierboven niet vermeld 01/01/2014 - 31/12/2016
50Werkzaamheden in verband met de onder 10, 20, 30 en 40 aangegeven activiteiten - niet gespecificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
51Plaatsing, voorbereiding, installatie, montage, losmaken, demontage 01/01/2014 - 31/12/2016
52Onderhoud, reparatie, regeling, afstelling 01/01/2014 - 31/12/2016
53Schoonmaken van ruimten, machines - industrieel of handmatig 01/01/2014 - 31/12/2016
54Afvalbeheer, verwijdering, behandeling van afval ongeacht de aard 01/01/2014 - 31/12/2016
55Bewaking, inspectie, van fabricageprocédés, ruimten, transportmiddelen, apparatuur - met of zonder controlemiddelen 01/01/2014 - 31/12/2016
59Overige soorten werk, behorend tot groep 50, hierboven niet vermeld 01/01/2014 - 31/12/2016
60Verkeer, sportbeoefening, kunst - niet gespecificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
61Verkeer, ook in vervoermiddelen 01/01/2014 - 31/12/2016
62Sportbeoefening, kunst 01/01/2014 - 31/12/2016
69Overige soorten werk, behorend tot groep 60, hierboven niet vermeld 01/01/2014 - 31/12/2016
99Overige soorten werk, niet in deze lijst vermeld 01/01/2014 - 31/12/2016