Variabele: Type beslissing

Een verbetering voorstellen

Naam

Type beslissing

Afkorting

RTYPEDEC

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft weer of de beslissing met betrekking tot de regeling van de permanente arbeidsongeschiktheid gebeurde via een bekrachtiging, vonnis of arrest. 

Wanneer de letsels van het arbeidsongeval niet meer veranderen zal de verzekeraar een overeenkomst naar het slachtoffer opsturen. Wanneer het slachtoffer deze overeenkomst aanvaardt, wordt de overeenkomst (na controle en bij goedkeuring) bekrachtigd door het FAT. Wanneer het slachtoffer niet akkoord gaat met het voorstel voor de overeenkomst kan deze in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. In dat geval neemt de arbeidsrechtbank de beslissing bij vonnis. Tot slot, kan tegen dat vonnis nog eens in beroep gegaan worden en dan spreekt men van een arrest.

Bron

DWH_FAT_ITP_67

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Bekrachtiging 01/01/2014 - 31/12/2016
2Vonnis 01/01/2014 - 31/12/2016
3Arrest 01/01/2014 - 31/12/2016