Variabele: Vorm van het ongeval

Een verbetering voorstellen

Naam

Vorm van het ongeval

Afkorting

Araba

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt aan welke vorm het ongeval heeft aangenomen: een val, een contact, een inspanning,...

Bron

DWH_FAT_B1

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/1999 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor ongevallen die plaatsgevonden hebben in 2004 of vroeger, gaat het om tabel A van bijlage IV van het KB van 27/03/1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
11Val van personen van op een hoger gelegen vlak 01/01/1999 - 31/12/2004
12Val van personen op de begane grond 01/01/1999 - 31/12/2004
21Grondverzakking 01/01/1999 - 31/12/2004
22Instorting 01/01/1999 - 31/12/2004
23Val van voorwerpen bij de behandeling ervan (bakstenen, enz.) 01/01/1999 - 31/12/2004
24Val van andere voorwerpen 01/01/1999 - 31/12/2004
31Treden op voorwerpen 01/01/1999 - 31/12/2004
32Contact met beweeglijke voorwerpen (met uitzondering van ...) 01/01/1999 - 31/12/2004
33Contact met beweeglijke voorwerpen (met inbegrip van ...) 01/01/1999 - 31/12/2004
40Klemming in een voorwerp of tussen voorwerpen 01/01/1999 - 31/12/2004
41Klemming in een voorwerp of tussen voorwerpen 01/01/1999 - 31/12/2004
42Klemming tussen een onbeweeglijk voorwerp en een beweeglijk voorwerp 01/01/1999 - 31/12/2004
43Klemming tussen beweeglijke voorwerpen 01/01/1999 - 31/12/2004
51Tijdens behandelingen zonder drijfkracht 01/01/1999 - 31/12/2004
52Tijdens gelijk welke andere behandelingen 01/01/1999 - 31/12/2004
60Blootstelling aan of contact met koude of warmte 01/01/1999 - 31/12/2004
71Hoogspanning 01/01/1999 - 31/12/2004
72Laagspanning 01/01/1999 - 31/12/2004
81Contact door inademing, opneming of opslorping van giftige stoffen 01/01/1999 - 31/12/2004
82Blootstelling aan ioniserende stralingen 01/01/1999 - 31/12/2004
83Blootstelling aan andere stralingen dan ioniserende (infrarode, enz.) 01/01/1999 - 31/12/2004
90Andere vormen van ongeval 01/01/1999 - 31/12/2004