Variabele: Wetgeving

Een verbetering voorstellen

Naam

Wetgeving

Afkorting

STACC

Thema

Arbeidsongeval, Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat twee mogelijke waarden, namelijk 71 en 67, die respectievelijk verwijzen naar de weergave van het jaartal van de toegepaste wetgeving. Respectievelijk wijzen deze waarden op de wet van 10 april 1971, onder dewelke de arbeidsongevallen voor werknemers uit de privésector en de contractuele personeelsleden van autonome overheidsbedrijven vallen, en de wet van 3 juli 1967, onder dewelke de arbeidsongevallen voor de statutaire ambtenaren van de publieke instellingen vallen.

Aangezien deze bron betrekking heeft op de rechthebbenden voor dodelijke arbeidsongevallen voor de privésector, zal deze variabele steeds de waarde "71" toegekend krijgen.

Bron

DWH_FAT_AYD_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het statutair personeel van HR-Rail (onderworpen aan het "Algemeen Reglement voor de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het werk en de beroepsziekten", wet van 23 juli 1926) en de militairen en de daarmee gelijkgestelden (onderworpen aan de gecoördineerde wetten op de vergoedingspensioenen van 5 oktober 1948) kennen een andere regeling en hun gegevens moeten als zodanig niet worden doorgegeven aan het FAO.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
67Dodelijke arbeidsongevallen uit de publieke sector (wet van 3 juli 1967) 01/01/2014 - 31/12/2016
71Dodelijke arbeidsongevallen uit de privésector (wet van 10 april 1971) 01/01/2014 - 31/12/2016