Variabele: Loonmassa 2P

Een verbetering voorstellen

Naam

Loonmassa 2P

Afkorting

LMS_2P

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Loonmassa tweede pensioenpijler van contractuele personeelsleden

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/04/2012 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Supplementaire en bijzondere bijdragen op het aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen loon (werknemerskengetal 842: bijdrage aanvullend pensioenstelsel contractanten; en, 843: bijdrage aanvullend pensioenstelsel contractanten - bijzondere stelsels)

Internationale compatibiliteit

/