Variabele: Uniek ondernemingsnummer

Een verbetering voorstellen

Naam

Uniek ondernemingsnummer

Afkorting

Uniek_ondernemings_nummer

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

Uniek ondernemingsnummer van de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO-nummer)

Bron

DWH_ONSSAPL_Employeurs

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/