Variabele: Volgnummer tewerkstellingslijn per job

Een verbetering voorstellen

Naam

Volgnummer tewerkstellingslijn per job

Afkorting

OccupationSequenceNbr

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Nummer van de tewerkstellingslijn

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Een werknemer kan verschillende tewerkstellingslijnen hebben binnen één werknemerslijn.

Een tewerkstellingslijn stemt overeen met een reële omschrijving van de manier waarop de werknemer zijn activiteit uitoefent binnen de onderneming. Naargelang het type werknemer (werknemerscode) kunnen er nul, één of meer tewerkstellingslijnen zijn.

Zo mag er voor studenten en ontslagen statutair personeel geen niveau "RSZPPO tewerkstellingslijn van de werknemerslijn" zijn.

Voor alle andere werknemerstypes moet er echter ten minste één niveau "RSZPPO tewerkstellingslijn van de werknemerslijn" zijn per werknemerslijn, maar er kunnen er meer zijn (opeenvolgende of gelijktijdige tewerkstellingslijnen).

Internationale compatibiliteit

/