Variabele: Werknemersklasse speciaal

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse speciaal

Afkorting

Clatr2apl

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Gedetailleerde groepering van de werknemerscodes in een aantal werknemersklassen zoals toegepast bij RSZPPO

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele heeft nog meer detail dan Clatrapl. De variabelen clatrApl en clatr2apl zijn aangemaakt voor intern gebruik bij de RSZPPO om de indeling van vastbenoemden per pensioenstelsel te maken en om de bijzondere categoriën (zoals vrijwillige brandweer, studenten, onthaalouders,...) te weerhouden.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
OAArbeider - leerling 01/01/2005 - 31/12/2016
OEArbeider - Schoolplichtige 01/01/2005 - 31/12/2016
OOArbeider - gewoon 01/01/2005 - 31/12/2016
OQArbeider - OCMW - artikel 60 01/01/2005 - 31/12/2016
OSArbeider - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2005 - 31/12/2016
EABediende - leerling 01/01/2005 - 31/12/2016
EEBediende - Schoolplichtige 01/01/2005 - 31/12/2016
EOBediende - gewoon 01/01/2005 - 31/12/2016
ECBediende - OCMW - artikel 60 01/01/2005 - 31/12/2016
ESBediende - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2005 - 31/12/2016
FGAmbtenaar - Pool 1 01/01/2005 - 31/12/2016
FNAmbtenaar - Pool 2 01/01/2005 - 31/12/2016
FVAmbtenaar - Pool 3 01/01/2005 - 31/12/2016
FEAmbtenaar - Pool 4 01/01/2005 - 31/12/2016
FPAmbtenaar - Pool 5 01/01/2005 - 31/12/2016
FOAmbtenaar - Ontslagen 01/01/2005 - 31/12/2016
RSStudenten 01/01/2005 - 31/12/2016
RAMonitoren en artiesten 01/01/2005 - 31/12/2016
RBBrandweer 01/01/2005 - 31/12/2016
RMNiet beschermde L. Mandatarissen 01/01/2005 - 31/12/2016
ROOnthaalouders 01/01/2005 - 31/12/2016
REBedieners van de eredienst 01/01/2005 - 31/12/2016