Variabele: Werknemersklasse speciaal

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse speciaal

Afkorting

Clatr2Onss

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Gedetailleerde groepering van de werknemerscodes in een aantal werknemersklassen naar analogie bij RSZ (Clatr2)

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Bepaalde codes zijn enkel van toepassing voor werknemers RSZPPO; deze codes komen niet voor bij RSZ (Clatr2)

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
OAArbeider - leerling 01/01/2005 - 30/09/2007
OBVrijwillige brandweer - handarbeider 01/01/2005 - 31/12/2016
OCArbeider - OCMW - artikel 60 01/01/2005 - 31/12/2016
OEArbeider - Schoolplichtige 01/01/2005 - 31/12/2016
OOArbeider - gewoon 01/01/2005 - 31/12/2016
OPArbeider - gewoon - mindervalide 01/07/2009 - 31/12/2016
OSArbeider - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2005 - 31/12/2016
EABediende - leerling 01/01/2005 - 30/09/2007
EBVrijwillige brandweer - hoofdarbeider 01/01/2005 - 31/12/2016
ECBediende - OCMW - artikel 60 01/01/2005 - 31/12/2016
EDMonitoren hoofdarbeiders 01/01/2005 - 31/12/2016
EEBediende - Schoolplichtige 01/01/2005 - 31/12/2016
ENBediende - Erkende onthaalouder 01/01/2005 - 31/12/2016
EOBediende - gewoon 01/01/2005 - 31/12/2016
EPBediende - gewoon - mindervalide 01/07/2009 - 31/03/2012
ERBediende - Artiest 01/04/2006 - 31/12/2016
ESBediende - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2005 - 31/12/2016
EZContractuele geneesheren vrijgesteld van bijdragen 01/01/2005 - 31/12/2016
FEAmbtenaar pool 4 01/04/2011 - 31/12/2016
FGAmbtenaar pool 1 01/10/2009 - 31/12/2016
FNAmbtenaar pool 2 01/10/2009 - 31/12/2016
FOAmbtenaar - Gewoon 01/01/2005 - 31/12/2016
FPVastbenoemden - syndicaal gedetacheerden 01/10/2016 - 31/12/2016
FVAmbtenaar pool 3 01/10/2009 - 31/12/2011
FZVastbenoemde geneesheren vrijgesteld van bijdragen 01/01/2005 - 31/12/2016
SOStudent - Arbeider 01/07/2005 - 31/12/2016
XAUitgebreide soc. Zekerheid: arbeidsongevallen/beroepsziekten 01/10/2007 - 31/12/2016
XPUitgebreide soc. Zekerheid: Bruggepensioneerden 01/10/2010 - 31/12/2016
XSUitgebreide soc. Zekerheid: ontslagen statutaire werknemers 01/01/2005 - 31/12/2016
ZZNiet voorziene combinatie 01/04/2010 - 30/09/2015