Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
50% onderste ledematenmemb_inf_50perc 01/01/2002 - ∞
Aanduiding IT-IVT-THABit_type_pc 01/01/2002 - ∞
Aanduiding ZBOZBO 01/09/2017 - ∞
Aantal maandennb_mois 01/01/2002 - ∞
Aantal punten zelfredzaamheidnb_pts_autonomie 01/01/2002 - ∞
Aanvraagdatum erkenning van de handicapdate_dem_orig_med 01/01/2002 - ∞
Administratieve beslissing als voorschot op de tegemoetkoming HABadmin_beslissing_voorschot 01/01/2002 - ∞
Afhouding wegens schulddelgingafhouding_schulddelging 01/01/2002 - ∞
Amputatie van bovenste ledematenamp_memb_sup 01/01/2002 - ∞
Bedragmontant 01/01/2002 - ∞
BedragMontant 01/09/2017 - ∞
Begindatumdate_start 01/01/2002 - ∞
Begindatumdate_start 01/09/2017 - ∞
Begindatum betalingsperiodeper_start_pay 01/01/2002 - ∞
Begindatum erkenning van de handicapdate_start_recon 01/01/2002 - ∞
Beginmaand betalingsperiodeper_start_pay 01/09/2017 - ∞
Bijzondere tegemoetkomingalloc_speciales 01/01/2002 - ∞
Bruggepensioneerd en RMI/RMHpod_mi_prepension_complete 31/03/2003 - 31/12/2011
Bruto belastbare uitkering FOD SZuitkering_BB_fod_sz 01/01/2003 - ∞
Bruto belastbare uitkering POD MIuitkering_BB_pod_mi 01/01/2003 - ∞
Bruto belastbare uitkering VSBuitkering_BB_vsb 01/09/2017 - ∞
Bruto uitkering FOD SZuitkering_fod_sz 01/01/2003 - ∞
Bruto uitkering POD MIuitkering_pod_mi 01/01/2003 - ∞
Bruto uitkering VSBuitkering_vsb 01/09/2017 - ∞
Bruto uitkering VSBuitkering_vsb 01/09/2017 - ∞
Categorie hulp van derdenHVD 01/01/2002 - ∞
Code wetgevingcode_leg 01/01/2002 - ∞
Code wetgevingCode_leg 01/09/2017 - ∞
Criterium 1critere_un 01/01/2002 - ∞
Criterium 2critere_deux 01/01/2002 - ∞
Criterium 3critere_trois 01/01/2002 - ∞
Criterium 4critere_quatre 01/01/2002 - ∞
Criterium 5critere_cinq 01/01/2002 - ∞
Criterium 6critere_six 01/01/2002 - ∞
Datumjaar_maand 01/01/2002 - ∞
Datumjaar_maand 01/09/2017 - ∞
Datum beslissingDate_decision 01/09/2017 - ∞
Datum beslissingdate_decision 01/01/2002 - ∞
Einddatumdate_end 01/01/2002 - ∞
Einddatumdate_end 01/09/2017 - ∞
Einddatum betalingsperiodeper_end_pay 01/01/2002 - ∞
Einddatum erkenning van de handicapdate_end_recon 01/01/2002 - ∞
Einddatum rechtDate_end 01/09/2017 - ∞
Einddatum rechtdate_end 01/01/2002 - ∞
Eindmaand betalingsperiodeper_end_pay 01/09/2017 - ∞
Familiesituatiefamiliesituatie 01/01/2002 - ∞
Familiesituatie IVTfamiliesituatie_IVT 01/01/2004 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en RMI / RMHnic_leefloner 31/03/2005 - ∞
Gepensioneerd en RMI / RMHpod_mi_pension_complete 31/03/2003 - ∞
Gewijzigde datum beslissingdate_decision_corr 01/01/2002 - ∞
Gewone tegemoetkomingalloc_ordinaires 01/01/2002 - ∞
GIB/IGOGIB_IGO 31/03/2003 - ∞
InstructietypeType_instruc 01/09/2017 - ∞
InstructietypeType_instruc 01/01/2002 - ∞
INSZ partnerINSZ_part 01/01/2002 - ∞
Invaliditeit en RMI / RMHriziv_leefloner 31/03/2005 - ∞
IVTarr 01/01/2002 - ∞
Loopbaanonderbreker / tijdskredietnemer en RMI / RMHpod_mi_interruption_de_carriere 31/03/2003 - ∞
Maandelijks gesimuleerd bedragmnt_mens_sim 01/01/2002 - ∞
Maandelijks gesimuleerd bedrag ITmnt_mens_AI_sim 01/01/2002 - ∞
Medische categorie HABmedische_categorie_hab 01/01/2002 - ∞
Medische categorie habmedische_categorie_hab 01/09/2017 - ∞
Medische categorie ITmedische_categorie_it 01/01/2002 - ∞
Medische toekenning IVTmedisch_ivt 01/01/2002 - ∞
Nomenclatuur van socio-economische positieNomenc 30/06/1998 - 31/12/2002
Nomenclatuur van socio-economische positieNomenc 31/03/2003 - ∞
Ongeschiktheidincapacite 01/01/2002 - ∞
Onmogelijkheid huishoudenincap_eff_menage 01/01/2002 - ∞
Onmogelijkheid om cursus te volgenincap_suivre_cours 01/01/2002 - ∞
Onmogelijkheid om een beroep uit te oefenenincap_eff_trav 01/01/2002 - ∞
Pensioentrekkend en tegemoetkoming mindervalidentegemoetkomingen_mindervaliden 31/03/2003 - ∞
Percentage handicappercentage_handicap 01/01/2002 - ∞
Pijler 1pillier_un 01/01/2002 - ∞
Pijler 2pillier_deux 01/01/2002 - ∞
Pijler 3pillier_trois 01/01/2002 - ∞
Productcodeproductcode 01/01/2002 - ∞
Productcodeproductcode 01/09/2017 - ∞
Reden verwerpingmotif_rejet 01/01/2002 - ∞
ReferentieperiodePeriode 01/09/2017 - ∞
Referentieperiodeperiode 01/01/2002 - ∞
RMI / RMH en rechtgevend kindleefloner_als_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Startdatum rechtDate_start 01/09/2017 - ∞
Startdatum rechtdate_start 01/01/2002 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteitenfodsz_incap_prim 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en beroepsziektefodsz_fbz 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en invaliditeitfodsz_inv 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en pensioentrekkende (zonder werk)fodsz_pension_complete 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en rechtgevend kindfodsz_alloc_fam 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en RMI / RMHfodsz_leefloner 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioenFODSZ_TBS 30/06/2011 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en uitkering arbeidsongevalfodsz_fao 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en volledig brugpensioenfodsz_prepension_complete 31/03/2003 - 31/12/2011
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslagfodsz_prepension_complete 31/03/2012 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskredietfodsz_interruption_de_carriere 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en vrijgestelde werkzoekendefodsz_disp 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en werkendfodsz_travailleur 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en werkzoekendfodsz_chomeur 31/03/2003 - ∞
Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen en RMI / RMHpod_mi_tbs 30/06/2011 - ∞
Theoretisch maandelijks bedragMnt_mens_sim 01/09/2017 - ∞
Totaal betaald bedragmont_emis 01/01/2002 - ∞
Totaal parameters op 18 of 15 voor oude wettotal_param_anc_legis 01/01/2002 - ∞
Totaal pijlers op 36total_pilliers 01/01/2002 - ∞
Type recordType_rec 01/09/2017 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en RMI / RMHfao_leefloner 31/03/2007 - ∞
Uitkering beroepsziekte en RMI / RMHfbz_leefloner 31/03/2003 - ∞
Verblijf in instelling HABverblijf_in_instelling_hab 01/01/2002 - ∞
Verblijf in instelling ITverblijf_in_instelling_it 01/01/2002 - ∞
Verhogingverhoging 01/01/2002 - ∞
Verlamming van bovenste ledematenparal_memb_sup 01/01/2002 - ∞
Vermindering op HVDvermindering_op_HVD 01/01/2002 - ∞
Vermindering wegens inkomstenvermindering_wegens_inkomsten 01/01/2002 - ∞
Vermindering wegens inkomstenvermindering_wegens_inkomsten 01/09/2017 - ∞
Volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en RMI / RMHpod_mi_prepension_complete 31/03/2012 - ∞
Volledige blindheidcecite_comp 01/01/2002 - ∞
Vrijgestelde werkzoekende en RMI / RMHpod_mi_disp 31/03/2003 - ∞
Werkend en RMI / RMHpod_mi_travailleur 31/03/2003 - ∞
Werkzoekende en RMI / RMHpod_mi_chomeur 31/03/2003 - ∞
Wetgevinglegis_medic_used 01/01/2002 - ∞