Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
BedragAmount 01/01/2019 - ∞
Bedrag inhouding gezinstoeslagbedrag_inh_gezinstoesl 01/01/2019 - ∞
BegindatumDate_début 01/01/2019 - ∞
Begindatum periode van het rechtDebut_Droit 01/01/2020 - ∞
Begindatum periode van het rechtBegin_recht 01/01/2020 - ∞
Begindatum van betalingBEG_BET 01/01/1997 - 30/06/2014
Begindatum van betalingBEG_BET 01/07/2014 - ∞
Berekend rechtsbedragberekend_rechtsbedrag 01/01/2019 - ∞
Berekeningsgroepberekeningsgroep 01/01/2019 - ∞
Betaald bedrag gezinstoeslagbet_bedrag_gezinstoesl 01/01/2019 - ∞
Bruto belastbare uitkering DGuitkering_BB_DG_kg 01/01/2019 - ∞
Bruto belastbare uitkering FAMIFEDuitkering_BB_FAMIFED 01/01/2014 - ∞
Bruto belastbare uitkering RKWuitkering_BB_rkw 01/01/2005 - 31/12/2013
Bruto belastbare uitkering RSVZ-kbuitkering_BB_rsvz_kb 01/01/2005 - 31/12/2013
Bruto uitkering DGuitkering_DG_kg 01/01/2019 - ∞
Bruto uitkering FAMIFEDuitkering_FAMIFED 01/01/2014 - ∞
Bruto uitkering RKWuitkering_rkw 01/01/2005 - 31/12/2013
Bruto uitkering RSVZ-kbuitkering_rsvz_kb 01/01/2005 - 31/12/2013
BureauBureau 01/01/1997 - 30/06/2014
BureauBureau 01/07/2014 - ∞
ComponentComponent 01/01/2019 - ∞
Datum van betalingmois_ann_paiemt 01/01/2020 - ∞
Dossierdossier_cgpa 01/01/2019 - ∞
Dossierdossier_cgpa 01/01/2019 - ∞
DossiernummerNuméro_Dossier 01/01/2019 - ∞
DossiernummerDossier 01/01/1997 - 30/06/2014
DossiernummerNuméro_Dossier 01/01/2019 - ∞
Dossiernummerdossier_cgpa 01/01/2019 - ∞
Dossiernummerdossier_cgpa 01/01/2019 - ∞
DossiernummerDossier 01/07/2014 - ∞
EinddatumDate_Fin 01/01/2019 - ∞
Einddatum periode van het rechtEind_recht 01/01/2020 - ∞
Einddatum periode van het rechtfin_droit 01/01/2020 - ∞
Einddatum van betalingEIND_BET 01/01/1997 - 30/06/2014
Einddatum van betalingEIND_BET 01/07/2014 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en rechtgevend kindnic_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Hoedanigheid van bijslagtrekkendeBt_hoed 01/01/2000 - 30/06/2014
Hoedanigheid van de bijslagtrekkende 1Bijslagtrek1_Statuut. 01/01/2020 - ∞
Hoedanigheid van de bijslagtrekkende 2Bijslagtrek2_Statuut. 01/01/2020 - ∞
Hoedanigheid van persoonQualité_allocataire 01/01/2019 - ∞
Hoedanigheid van persoonHoed 01/01/1997 - 30/06/2014
Hoedanigheid van persoonHoed 01/07/2014 - ∞
INSZ bijslagtrekkendeINSZ_bt 01/01/2000 - 30/06/2014
INSZ rechtgevendeINSZ_rg 01/01/2000 - 30/06/2014
INSZ rechthebbendeINSZ_rh 01/01/2000 - 30/06/2014
INSZ van de bijslagtrekkende 1insz_alloc1 01/01/2020 - ∞
INSZ van de bijslagtrekkende 1Bijslagtrek1_INSZ. 01/01/2020 - ∞
INSZ van de bijslagtrekkende 2insz_alloc2 01/01/2020 - ∞
INSZ van de bijslagtrekkende 2Bijslagtrek2_INSZ. 01/01/2020 - ∞
INSZ van het rechtgevend kindinsz_child 01/01/2020 - ∞
INSZ van het rechtgevend kindChild_Niss 01/01/2020 - ∞
INSZ-nummerinsz_berekendrecht 01/01/2019 - ∞
Insz-nummer begunstigde 1 kinderbijslaginsz_bg1 01/01/2019 - ∞
Insz-nummer begunstigde 2 kinderbijslaginsz_bg2 01/01/2019 - ∞
INSZ-nummer begunstigde basisbedraginsz_begunst_basis 01/01/2019 - ∞
INSZ-nummer begunstigde pleegzorgtoeslaginsz_bg_pleegzorg 01/01/2019 - ∞
INSZ-nummer begunstigde sociale toeslaginsz_bg_sociaal 01/01/2019 - ∞
INSZ-nummer begunstigde sommendelegatieinsz_begunst_som 01/01/2019 - ∞
INSZ-nummer rechtgevend kindinsz_kind_unieke_persoon 01/01/2019 - ∞
Invaliditeit en rechtgevend kindriziv_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Kinderbijslag opgenomen in het kadaster van de RKWkinderbijslag_RKW 31/03/2003 - 30/06/2014
Kinderbijslag RSVZkinderbijslag_RSVZ 31/03/2003 - 30/06/2014
KinderbijslagfondsKbf 01/01/1997 - 30/06/2014
KinderbijslagfondsKbf 01/07/2014 - ∞
MaandMonth 01/01/2019 - ∞
Maand1month1 01/01/2006 - 30/06/2014
Maand10Month10 01/01/2006 - 30/06/2014
Maand11Month11 01/01/2006 - 30/06/2014
Maand12Month12 01/01/2006 - 30/06/2014
Maand2Month2 01/01/2006 - 30/06/2014
Maand3Month3 01/01/2006 - 30/06/2014
Maand4Month4 01/01/2006 - 30/06/2014
Maand5Month5 01/01/2006 - 30/06/2014
Maand6Month6 01/01/2006 - 30/06/2014
Maand7Month7 01/01/2006 - 30/06/2014
Maand8Month8 01/01/2006 - 30/06/2014
Maand9Month9 01/01/2006 - 30/06/2014
Nomenclatuur van socio-economische positieNomenc 30/06/1998 - 31/12/2002
Nomenclatuur van socio-economische positieNomenc 31/03/2003 - ∞
Onverschuldigdonverschuldigd 01/01/2019 - ∞
Oud of nieuw stelselold_new_syst 01/01/2020 - ∞
Periode van betalingbetaal_periode 01/01/2019 - ∞
Periode van inhoudingbetaal_periode_inh 01/01/2019 - ∞
Rechtsbedrag voor regularisatierechtsbedrag_voor_regul 01/01/2019 - ∞
RechtsperiodeRechtsperiode 01/01/2019 - ∞
Rechtsperioderechts_periode 01/01/2019 - ∞
Rechtsperioderechts_periode 01/01/2019 - ∞
Rechtsperioderechts_periode 01/01/2019 - ∞
ReferentiejaarAnnée_reference 01/01/2019 - ∞
Referentiejaaryear 01/01/2019 - ∞
ReferentiejaarRef_jaar 01/01/2020 - ∞
Referentiemaandmois_ann_droit 01/01/2020 - ∞
RMI / RMH en rechtgevend kindleefloner_als_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Soort berekeningsoort_berekening 01/01/2019 - ∞
Systeembt_bgk 01/01/2019 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en rechtgevend kindfodsz_alloc_fam 31/03/2003 - ∞
Theoretisch bedrag in het kader van bilaterale overeenkomsten (oude stelsel)mtt_specifique_5a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de adoptiepremie (nieuw model)mtt_prime_adoption_14b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de adoptiepremie (oud model)mtt_prime_adoption_11a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de geboortepremie (nieuw model)mtt_prime_naissance_13b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de invaliditeitstoeslag (oude stelsel)mtt_inval_4a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de jaarlijkse leeftijdstoeslag (oud model)mtt_supp_age annuel_10a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de schoolbonus (nieuw model)mtt_prime_rentree_12b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de sociale toeslag (oude stelsel)mtt_supp_soc_3a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de tegemoetkoming voor personen met een handicap (oude stelsel)Mtt_+25ans_7A 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de toeslag voor een kind met een aandoening (nieuw model)mtt_supp_affection_10b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de toeslag voor een kind met een aandoening (oud model)mtt_supp_affection_6a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de toeslag voor lage en middeninkomens (nieuw model)mtt_supp_soc_3b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de wezentoeslag van een ouder (nieuw model)mtt_supp_orph_8b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van het basisbedragmtt_base_1a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van het basistarief (nieuw stelsel)mtt_base_1b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van het forfait voor een pleegkind (nieuw model)mtt_enfant_place_11b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van het forfait voor een pleegkind (oude stelsel)Mtt_Enf_Place_8A 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag voor een wees (nieuw stelsel)mtt_base_orphelin_2b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag voor een wees (oude stelsel)mtt_orphelin_2a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch totaalbedragPaiemt_théorique 01/01/2020 - ∞
Toegewezen bedragtoegewezen_bedrag 01/01/2019 - ∞
Totaaltotaal 01/01/2019 - ∞
Uitbetaald bedragpaiemt_reel 01/01/2020 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en rechtgevend kindfao_alloc_fam 31/03/2007 - ∞
Uitkering beroepsziekte en rechtgevend kindfbz_alloc_fam 31/03/2003 - ∞
Verschuldigdverschuldigd 01/01/2019 - ∞
Werkend als rechtgevend kindwerkend_als_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞