Variabele: Werknemersklasse speciaal

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse speciaal

Afkorting

Clatr2apl

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Gedetailleerde groepering van de werknemerscodes in een aantal werknemersklassen zoals toegepast bij RSZPPO

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele heeft nog meer detail dan Clatrapl. De variabelen clatrApl en clatr2apl zijn aangemaakt voor intern gebruik bij de RSZPPO om de indeling van vastbenoemden per pensioenstelsel te maken en om de bijzondere categoriën (zoals vrijwillige brandweer, studenten, onthaalouders,...) te weerhouden.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
OA Arbeider - leerling 01/01/2005 - 31/12/2016
OE Arbeider - Schoolplichtige 01/01/2005 - 31/12/2016
OO Arbeider - gewoon 01/01/2005 - 31/12/2016
OQ Arbeider - OCMW - artikel 60 01/01/2005 - 31/12/2016
OS Arbeider - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2005 - 31/12/2016
EA Bediende - leerling 01/01/2005 - 31/12/2016
EE Bediende - Schoolplichtige 01/01/2005 - 31/12/2016
EO Bediende - gewoon 01/01/2005 - 31/12/2016
EC Bediende - OCMW - artikel 60 01/01/2005 - 31/12/2016
ES Bediende - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2005 - 31/12/2016
FG Ambtenaar - Pool 1 01/01/2005 - 31/12/2016
FN Ambtenaar - Pool 2 01/01/2005 - 31/12/2016
FV Ambtenaar - Pool 3 01/01/2005 - 31/12/2016
FE Ambtenaar - Pool 4 01/01/2005 - 31/12/2016
FP Ambtenaar - Pool 5 01/01/2005 - 31/12/2016
FO Ambtenaar - Ontslagen 01/01/2005 - 31/12/2016
RS Studenten 01/01/2005 - 31/12/2016
RA Monitoren en artiesten 01/01/2005 - 31/12/2016
RB Brandweer 01/01/2005 - 31/12/2016
RM Niet beschermde L. Mandatarissen 01/01/2005 - 31/12/2016
RO Onthaalouders 01/01/2005 - 31/12/2016
RE Bedieners van de eredienst 01/01/2005 - 31/12/2016