Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aansluitingsnummer Aansluitingsnummer 01/01/2001 - 31/03/2016
Aantal andere personen ten laste Aantal_andere 01/04/2016 - ∞
Aantal andere personen ten laste Aantal_andere 01/01/2001 - 31/03/2016
Aantal jaren Nbr_année 01/01/2015 - 31/12/2015
Aantal jaren minimumrecht App_DMPA 01/01/2015 - 31/12/2015
Aantal kinderen ten laste Aantal_kind 01/01/2001 - 31/03/2016
Aard voordeel Aard_voordeel 01/01/2001 - 31/03/2016
Administratieve of juridische toestand van de begunstigde Administratieve_jurid_toestand 01/01/2001 - 31/03/2016
Annuleringsdatum van het recht Annuleringsdatum_recht_c 01/01/2001 - 31/03/2016
Bedrag pri PRI 01/01/2013 - 31/03/2016
Bedrag prs PRS 01/01/2013 - 31/03/2016
Bedrag psi PSI 01/01/2013 - 31/03/2016
Bedrag pss PSS 01/01/2013 - 31/03/2016
Bedrag van de solidariteitsafhouding Bedrag_solidariteitsafh 01/01/2006 - 31/03/2016
Bedrag van de ziv inhouding Bedrag_ZIV_inhouding 01/01/2006 - 31/03/2016
Bedrag vatbaar voor voorheffing Bedrag_bedrijfsvoorheffing 01/01/2006 - 31/03/2016
Begindatum van het huidig recht Begindatum_huidig_recht_c 01/01/2001 - 31/03/2016
Begindatum van het pensioen Begindatum_pensioen_c 01/01/2001 - 31/03/2016
Beginmaand referteperiode Beginmaand_referteperiode 01/01/2001 - 31/03/2016
Betaling minimumpensioen PminPaid 01/01/2013 - 31/03/2016
Brutobedrag Brutobedrag 01/01/2001 - 31/03/2016
Code alleenstaande Code_alleenstaande 01/01/2001 - 31/03/2016
Code bijzondere regels Code_bijzondere_regels 01/01/2001 - 31/03/2016
Code echtgenoot ten laste Code_echtgenote 01/01/2001 - 31/03/2016
Code voordeel Code_voordeel 01/01/2001 - 31/03/2016
Code ziv inhouding Code_ZIV_inhouding 01/01/2001 - 31/03/2016
Competentiecode Competentie_code 01/01/2001 - 31/03/2016
Dossiernummer Dossiernummer 01/01/2001 - 31/03/2016
Eindmaand referteperiode Eindmaand_referteperiode 01/01/2001 - 31/03/2016
Geboortedatum Geboorte_datum 01/01/2001 - 31/03/2016
Geslachtscode geslachtscode 01/01/2001 - 31/03/2016
Gezinslast Code_gezinslast 01/01/2001 - 31/03/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2015 - 31/12/2015
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2001 - 31/03/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2013 - 31/03/2016
Indicatorveld pensioenvoordeel R_exclus 01/01/2003 - 31/03/2016
Insz van de medebegunstigde INSZ_mede_begunstigde 01/01/2001 - 31/03/2016
Jaar da_PC_PRS 01/01/2015 - 31/12/2015
Landencode Landcode 01/01/2001 - 31/03/2016
Maand van betaling PayDate 01/01/2013 - 31/03/2016
Maand van betaling Maand_betaling 01/01/2001 - 31/03/2016
Noemer Den001 01/01/2015 - 31/12/2015
Noemer pri DenPRI 01/01/2013 - 31/03/2016
Noemer prs DenPRS 01/01/2013 - 31/03/2016
Noemer psi DenPSI 01/01/2013 - 31/03/2016
Noemer pss DenPSS 01/01/2013 - 31/03/2016
Ondernemingsnummer KBO nummer 01/01/2005 - 31/03/2016
Oorsprong van het recht Oorsprong_recht 01/01/2001 - 31/03/2016
Overlijdensdatum Overlijden_datum_c 01/01/2001 - 31/03/2016
Pay category PayCategory 01/01/2013 - 31/03/2016
Pensioenbedrag MontantPens 01/01/2015 - 31/12/2015
Percentage van de solidariteitsafhouding Perc_solidariteitsafh 01/01/2006 - 31/03/2016
Percentage van de voorheffing Perc_bedrijfsvoorheffing 01/01/2006 - 31/03/2016
Periodiciteit periodiciteit 01/01/2001 - 31/03/2016
Postcode Postcode 01/01/2001 - 31/03/2016
Soort pensioen Soort_pensioen 01/01/2003 - 31/03/2016
Soort pensioen volledig Soort_pensioen_volledig 01/01/2016 - 31/03/2016
Soort pensioen volledig Soort_pensioen_volledig 01/01/2003 - 31/12/2015
Statuut ambtenaar CarPP 01/01/2013 - 31/03/2016
Statuut werknemer CarSal 01/01/2013 - 31/03/2016
Statuut zelfstandige CarInd 01/01/2013 - 31/03/2016
Supplement minimumrecht SupplDMPA 01/01/2015 - 31/12/2015
Teken van het bedrag van de solidariteitsafhouding Teken_bedrag_solidariteitsafh 01/01/2006 - 31/03/2016
Teken van het bedrag van de ziv inhouding Teken_bedrag_ZIV_inhouding 01/01/2006 - 31/03/2016
Teller Num001 01/01/2015 - 31/12/2015
Teller pri NumPRI 01/01/2013 - 31/03/2016
Teller prs NumPRS 01/01/2013 - 31/03/2016
Teller psi NumPSI 01/01/2013 - 31/03/2016
Teller pss NumPSS 01/01/2013 - 31/03/2016
Toegang minimumpensioen AccesPmin 01/01/2013 - 31/03/2016
Totaal pensioenbedrag MontantPensTot 01/01/2015 - 31/12/2015
Type ty_taux 01/01/2015 - 31/12/2015
Type contracterende werkgever Type_contract_werkgever 01/01/2001 - 31/03/2016
Type minimumpensioen pri RightMinimumTypePRI 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen prs RightMinimumTypePRS 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen psi RightMinimumTypePSI 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen pss RightMinimumTypePSS 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen uitgekeerd pri RightMinimumPaidPRI 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen uitgekeerd prs RightMinimumPaidPRS 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen uitgekeerd psi RightMinimumPaidPSI 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen uitgekeerd pss RightMinimumPaidPSS 01/01/2013 - 31/03/2016
Type pensioen type_pensioen 01/01/2001 - 31/03/2016
Uitgekeerd pensioen PRS_Final 01/01/2015 - 31/12/2015