Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
50% onderste ledematen memb_inf_50perc 01/01/2002 - ∞
Aanduiding it-ivt-thab it_type_pc 01/01/2002 - ∞
Aantal maanden nb_mois 01/01/2002 - ∞
Aantal punten zelfredzaamheid nb_pts_autonomie 01/01/2002 - ∞
Aanvraagdatum erkenning van de handicap date_dem_orig_med 01/01/2002 - ∞
Administratieve beslissing als voorschot op de tegemoetkoming hab admin_beslissing_voorschot 01/01/2002 - ∞
Afhouding wegens schulddelging afhouding_schulddelging 01/01/2002 - ∞
Amputatie van bovenste ledematen amp_memb_sup 01/01/2002 - ∞
Bedrag montant 01/01/2002 - ∞
Begindatum date_start 01/01/2002 - ∞
Begindatum betalingsperiode per_start_pay 01/01/2002 - ∞
Begindatum erkenning van de handicap date_start_recon 01/01/2002 - ∞
Bijzondere tegemoetkoming alloc_speciales 01/01/2002 - ∞
Categorie hulp van derden HVD 01/01/2002 - ∞
Code wetgeving code_leg 01/01/2002 - ∞
Criterium 1 critere_un 01/01/2002 - ∞
Criterium 2 critere_deux 01/01/2002 - ∞
Criterium 3 critere_trois 01/01/2002 - ∞
Criterium 4 critere_quatre 01/01/2002 - ∞
Criterium 5 critere_cinq 01/01/2002 - ∞
Criterium 6 critere_six 01/01/2002 - ∞
Datum jaar_maand 01/01/2002 - ∞
Datum beslissing date_decision 01/01/2002 - ∞
Einddatum date_end 01/01/2002 - ∞
Einddatum betalingsperiode per_end_pay 01/01/2002 - ∞
Einddatum erkenning van de handicap date_end_recon 01/01/2002 - ∞
Einddatum recht date_end 01/01/2002 - ∞
Familiesituatie familiesituatie 01/01/2002 - ∞
Familiesituatie ivt familie_situatie_ivt 01/01/2004 - ∞
Gewijzigde datum beslissing date_decision_corr 01/01/2002 - ∞
Gewone tegemoetkoming alloc_ordinaires 01/01/2002 - ∞
Instructietype Type_instruc 01/01/2002 - ∞
Insz INSZ 01/01/2002 - ∞
Insz partner INSZ_part 01/01/2002 - ∞
Ivt arr 01/01/2002 - ∞
Maandelijks gesimuleerd bedrag mnt_mens_sim 01/01/2002 - ∞
Maandelijks gesimuleerd bedrag it mnt_mens_AI_sim 01/01/2002 - ∞
Medische categorie hab medische_categorie_hab 01/01/2002 - ∞
Medische categorie it medische_categorie_it 01/01/2002 - ∞
Medische toekenning ivt medisch_ivt 01/01/2002 - ∞
Ongeschiktheid incapacite 01/01/2002 - ∞
Onmogelijkheid huishouden incap_eff_menage 01/01/2002 - ∞
Onmogelijkheid om cursus te volgen incap_suivre_cours 01/01/2002 - ∞
Onmogelijkheid om een beroep uit te oefenen incap_eff_trav 01/01/2002 - ∞
Overlijdensdatum date_deces 01/01/2002 - ∞
Percentage handicap percentage_handicap 01/01/2002 - ∞
Pijler 1 pillier_un 01/01/2002 - ∞
Pijler 2 pillier_deux 01/01/2002 - ∞
Pijler 3 pillier_trois 01/01/2002 - ∞
Productcode productcode 01/01/2002 - ∞
Reden verwerping motif_rejet 01/01/2002 - ∞
Referentieperiode periode 01/01/2002 - ∞
Startdatum recht date_start 01/01/2002 - ∞
Totaal betaald bedrag mont_emis 01/01/2002 - ∞
Totaal parameters op 18 of 15 voor oude wet total_param_anc_legis 01/01/2002 - ∞
Totaal pijlers op 36 total_pilliers 01/01/2002 - ∞
Type record type_rec 01/01/2002 - ∞
Verblijf in instelling hab verblijf_in_instelling_hab 01/01/2002 - ∞
Verblijf in instelling it verblijf_in_instelling_it 01/01/2002 - ∞
Verhoging verhoging 01/01/2002 - ∞
Verlamming van bovenste ledematen paral_memb_sup 01/01/2002 - ∞
Vermindering op hvd vermindering_op_HVD 01/01/2002 - ∞
Vermindering wegens inkomsten vermindering_wegens_inkomsten 01/01/2002 - ∞
Volledige blindheid cecite_comp 01/01/2002 - ∞
Wetgeving legis_medic_used 01/01/2002 - ∞