Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal dagen met een verlenging dagen_verlenging 01/01/2015 - ∞
Aantal vergoede dagen DAGEN 01/01/1998 - ∞
Aantal vergoede dagen met een inschakelingsuitkering Cumul_dagen_iu 01/01/2015 - ∞
Aard van de onderbreking van prestaties PREFIXLO 01/01/2005 - ∞
Activeringvoorwaarden TYPKRTS29 01/01/2013 - 30/09/2020
Activiteitssector CODENACE 01/01/1998 - 30/06/2016
Arbeidscontract CONTRAT 01/01/1998 - ∞
Arbeidsongeschiktheid ao 01/01/2014 - ∞
Arbeidsstelsel BESLIS 01/01/1998 - 31/12/2014
Artikel van gezinshoofd Artikel_gezinshoofd 01/01/2015 - ∞
Artikel ven de sanctie Artikel 01/01/2016 - ∞
Bedrag van de dagvergoeding DGNDMND 01/01/1998 - ∞
Bedrag van de ontvangen uitkeringen BEDRAGEN 01/01/1998 - ∞
Begindatum BEGINACT 01/01/1998 - ∞
Begindatum van de sanctie Begindatum 01/01/2005 - 31/12/2009
Begindatum van de sanctie Begindatum 01/01/2010 - 31/12/2015
Begindatum van de sanctie Begindatum 01/01/2016 - ∞
Bevoegde entiteit na 6de staatshervorming Gefedent 01/01/2018 - ∞
Bevoegdheidsniveau flag_region 01/01/2016 - ∞
Bijkomstige activiteit HOED 01/01/1998 - ∞
Creatiedatum Creatiedatum 01/01/2010 - 31/12/2015
Dagen tijdelijke werkloosheid dagenTW 01/03/2020 - 30/06/2022
Datum van aanmaak Creatiedatum 01/01/2005 - 31/12/2009
Datum van beslissing van de sanctie DATE_CRE 01/01/2002 - 31/12/2015
Datum van beslissing van de sanctie DATE_CRE 01/01/2016 - ∞
Datum van inwerkingtreding van de sanctie DATE_DEB 01/01/2002 - 31/12/2015
Duur van de sanctie Duurweken 01/01/2010 - 31/12/2015
Duur van de sanctie Duurweken 01/01/2005 - 31/12/2009
Duur van de uitsluitingsperiode SEMAINES 01/01/2002 - 31/12/2015
Duur van de uitsluitingsperiode SEMAINES 01/01/2016 - ∞
Eerste maand met een inschakalingsuitkering first_month_iu 01/01/2015 - ∞
Einddatum EINDACT 01/01/1998 - ∞
Einddatum van de sanctie Einddatum 01/01/2010 - 31/12/2015
Einddatum van de sanctie Einddatum 01/01/2005 - 31/12/2009
Einde van de periode end_of_period 01/01/2016 - ∞
Einde van de periode fin_month 01/01/2014 - 31/12/2015
Erkenningsnummer Nract 01/01/1998 - 31/12/2014
Flag arbeidsongeschiktheid flag_ao 01/01/2015 - ∞
Flag verlenging flag_verlenging 01/01/2015 - ∞
Fysieke eenheden FYS 01/01/1998 - ∞
Gemeente GEMEENTE 01/01/2015 - ∞
Gemiddeld aantal budgettaire eenheden BUDGET 01/01/1998 - ∞
Geslacht geslacht 01/01/2010 - 31/12/2015
Geslacht geslacht 01/01/2005 - 31/12/2009
Gewerkte uren URENPWA 01/01/1998 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1998 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/03/2020 - 30/06/2022
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2014 - ∞
Indieningsmaand indmaand 01/03/2020 - 30/06/2022
Inschrijvingsmaand month_inscription 01/01/2016 - ∞
Inschrijvingsmaand insverw 01/01/2014 - 31/12/2015
Jaar jaar 01/01/2014 - 31/12/2015
Kbo-nummer van de werkgever KBO_BCE 01/03/2020 - 30/06/2022
Laatste activiteit voorafgaand aan de werkloosheid S11END 01/01/1998 - ∞
Leeftijd Leeftijd 01/01/2015 - ∞
Leeftijd Lftd 01/01/2005 - 31/12/2009
Leeftijd Lftd 01/01/2010 - 31/12/2015
Maand van uitstroom maand_uitstroom 01/01/2015 - ∞
Ontvangen bedrag voor tijdelijke werkloosheid bedragTW 01/03/2020 - 30/06/2022
Percentage tewerkstelling in de betrekking BREUKACT 01/01/1998 - ∞
Positie in de gezinssamenstelling categorie 01/01/2015 - ∞
Reden van de loopbaanonderbreking - tijdskrediet REDENLO 01/01/1998 - ∞
Reden van de sanctie Artikel 01/01/2005 - 31/12/2009
Reden van de sanctie Artikel 01/01/2010 - 31/12/2015
Reden van de sanctie REGROUP 01/01/2002 - 31/12/2015
Reden van de sanctie Artikel 01/07/2005 - 31/12/2009
Reden van de sanctie REGROUP 01/01/2016 - ∞
Reden van het tijdskrediet MOTIFTKR 01/07/2007 - ∞
Reden voor tijdelijke werkloosheid redentw 01/03/2020 - 30/06/2022
Referentiemaand refmaand 01/01/2016 - ∞
Referentiemaand refmaand 01/07/2005 - 31/12/2009
Referentiemaand Refmaand 01/01/1998 - ∞
Referentiemaand refmaand 01/01/2002 - 31/12/2015
Refertemaand refmaand 01/03/2020 - 30/06/2022
Regio Gewest_NR 01/01/2016 - ∞
Situatie einde maand SITDJ 01/04/1998 - ∞
Situatie op elke dag van de maand Rooster_NV 01/01/2014 - ∞
Soort reden i rij_x1 01/01/2016 - ∞
Soort reden iii rij_x3 01/01/2016 - ∞
Statuut statuut 01/01/2015 - ∞
Statuut pwa STATALE 01/01/1998 - 31/12/2006
Statuut van de persoon STATUT 01/01/1998 - ∞
Statuut van de persoon t.o.v. de rva FICHE7 01/01/1998 - ∞
Stelsel STELSEL 01/01/1998 - ∞
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stelsel_swt 01/01/2015 - ∞
Studieniveau studieniveau 01/01/2015 - ∞
Toekenningvoorwaarden TYPEACT 01/01/1998 - 31/12/2014
Type van tijdelijke werkloosheid RAISCT 01/01/1998 - ∞
Vergoeding overstromingen flood 01/05/2021 - 30/06/2022
Vergoedingscategorie van de werkloze FICHE61 01/01/1998 - ∞
Verhoogde uitkering VERHOG 01/01/1998 - ∞
Verminderde uitkering VERMIN 01/01/1998 - ∞
Vervaldatum start_einderecht 01/01/2015 - ∞
Vervanging VERVANGB 01/01/1998 - ∞
Vervangingspersoon VERVNRN 01/01/1998 - 31/12/2006
Werkgeverscode CODEEMPL 01/01/1998 - 31/12/2020
Werkloosheidsbureau wb 01/01/2005 - 31/12/2009
Werkloosheidsbureau wb 01/01/2010 - 31/12/2015
Werkloosheidsduur DUUR 01/01/1998 - ∞
Wettelijke basis WET 01/01/1998 - 31/12/2006