Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal begunstigden Beneficiaires_nbr 01/03/2022 - ∞
Aanvaarding van de activering van de hoofdbegunstigde CBENACTACP 01/10/2002 - ∞
Aanvaarding van de activering van de partner van de hoofdbegunstigde CPTNACTACP 01/01/2005 - ∞
Artikel 60 § 7 - aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 60 § 7 voor de hoofdbegunstigde IA60BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60 § 7 - aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 60 § 7 voor de hoofdbegunstigde CA60BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 60, § 7 voor de partner van een begunstigde CA60PTNACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - plaats van tewerkstelling van de hoofdbegunstigde CA60BENPLC 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - plaats van tewerkstelling van de partner van de hoofdbegunstigde CA60PTNPLC 01/01/2005 - ∞
Artikel 60, § 7 - soort tewerkstelling van de hoofdbegunstigde CA60BENTYP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - soort tewerkstelling van de partner van de hoofdbegunstigde CA60PTNTYP 01/01/2005 - ∞
Artikel 60, § 7 - tewerkstelling onder artikel 60 § 7 aanvaard voor de partner van de hoofdbegunstigde IA60PTNACP 01/01/2005 - ∞
Artikel 60, § 7 - uurrooster van de hoofdbegunstigde CA60BENHRS 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - uurrooster van de partner van de hoofdbegunstigde CA60PTNHRS 01/01/2005 - ∞
Artikel 61 - aanduiding van de aanvaarding van de tewerkstelling in het kader van artikel 61 van de partner van de hoofdbegunstigde IA61PTNACP 01/01/2005 - ∞
Artikel 61 - aanduiding van de aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 61 van de hoofdbegunstigde IA61BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 61 - tewerkstelling in het kader van artikel 61, aanvaard voor de hoofdbegunstigde CA61BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 61 - tewerkstelling in het kader van artikel 61, aanvaard voor de partner van de hoofdbegunstigde CA61PTNACP 01/10/2002 - ∞
Bedrag installatiepremie montant 01/01/2005 - ∞
Bedrag terugbetaald door de staat aan het ocmw EPAYDTLSTT 01/10/2002 - ∞
Bedrag van de belastingvrije inkomsten van de begunstigde (gewone vrijstelling van spi) ARTICLE35BEN 01/01/2014 - ∞
Bedrag van de belastingvrije inkomsten van de partner (gewone vrijstelling van spi) ARTICLE35PTN 01/01/2014 - ∞
Bedrag van de inkomsten uit een artistieke activiteit van de hoofdbegunstigde EREVART 01/10/2002 - ∞
Bedrag van de inkomsten uit een artistieke activiteit van de partner EREVARTPTN 01/10/2002 - ∞
Bedrag van de partnerschapsovereenkomst van de hoofdbegunstigde EBENCONVCM 01/01/2005 - ∞
Bedrag van de partnerschapsovereenkomst van de partner van de hoofdbegunstigde EPTNCONVCM 01/01/2005 - ∞
Begindatum van betaling DPAY1STDAY 01/10/2002 - ∞
Belgisch identificatienummer van de sociale zekerheid van de deelnemer (insz-nummer) INSZ 01/01/2008 - 30/06/2015
Categorie van begunstigde (op de 15de maand van de maand) van de financiële steun CAT_CNT_ID 02/10/2002 - 31/12/2004
Categorie van begunstigde (op de 15de van de maand) van het leefloon of van de financiële steun CAT_CNT_ID 01/01/2005 - 31/12/2015
Categorie van begunstigde (op de 15de van de maand) van het leefloon of van de financiële steun CAT_CNT_ID 01/01/2016 - ∞
Categorie van begunstigde van de financiële steun CAT_ID 02/10/2002 - 31/12/2004
Categorie van begunstigde van het leefloon of van de financiële steun CAT_ID 01/01/2016 - ∞
Categorie van begunstigde van het leefloon of van de financiële steun CAT_ID 01/01/2005 - 31/12/2015
Categorie van leefloongerechtigde CAT_ID 01/10/2002 - 26/02/2004
Categorie van leefloongerechtigde CAT_ID 27/02/2004 - 31/12/2004
Categorie van leefloongerechtigde (op de 15de van de maand) CAT_CNT_ID 01/01/2016 - ∞
Categorie van leefloongerechtigde (op de 15de van de maand) CAT_CNT_ID 01/01/2005 - 31/12/2015
Categorie van leefloongerechtigde (op de 15de van de maand) CAT_CNT_ID 01/10/2002 - 26/02/2004
Dossiernummer Frmd_id 01/10/2002 - ∞
Duur van de maatschappelijke hulpverlening GRANT_PERIOD 01/01/2019 - ∞
Einddatum van betaling DPAYLSTDAY 01/10/2002 - ∞
Geboortedatum D_geboor 01/07/2014 - ∞
Gemeente NIS 01/10/2011 - 30/05/2015
Geslacht Geslacht 01/07/2014 - ∞
Hoofdbegunstigde of bijkomende begunstigden (dossiersuffix) NDOSSFX 01/01/2005 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2003 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2003 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2005 - ∞
Indicatorveld geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie R_Exclus 01/01/2003 - ∞
Indicatorveld ocmw-steun R_Exclus 01/01/2003 - ∞
Installatiepremie voor daklozen (recht op maatschappelijke integratie) CMAJTYP 01/10/2002 - ∞
Instapdatum start_date_jaar 01/01/2008 - 30/06/2015
Jaar van de originele bron year_bron 01/10/2011 - 30/06/2015
Kbo van de organisatie kbo 01/01/2008 - 30/06/2015
Kwartaal van instap kwart_sdate 01/10/2011 - 30/06/2015
Kwartaal van uitstap kwart_edate 01/10/2011 - 30/06/2015
Maand maand 01/01/2003 - ∞
Maand maand 01/01/2003 - ∞
Maand betaling PaiCpasBenAnMois 01/01/2005 - ∞
Nis-nummer van het ocmw CNISCIT 01/10/2002 - 31/12/2005
Ocmw-steun niveau 1 groep_niveau1 01/01/2003 - ∞
Ocmw-steun niveau 2 groep_niveau2 01/01/2003 - ∞
Ocmw-steun niveau 3 groep_niveau3 01/01/2003 - ∞
Ocmw-steun niveau 4 groep_niveau4 01/01/2003 - ∞
Ondernemingsnummer van het ocmw bij de kruispuntbank ondernemingen. NKBOID 01/01/2006 - ∞
Opgave hasAbandonned 01/01/2008 - 30/06/2015
Partnerschapsovereenkomst voor de begeleiding van de tewerkstelling van de hoofdbegunstigde CBENCONV 01/10/2002 - ∞
Partnerschapsovereenkomst voor de begeleiding van de tewerkstelling van de partner van de hoofdbegunstigde CPTNCONV 01/01/2005 - ∞
Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de staat aan de ocmw's (begrotingsartikel) Budart_id 01/10/2002 - 31/12/2015
Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de staat aan de ocmw's (begrotingsartikel) Budart_id 01/01/2016 - ∞
Refertemaand PaiCPASBenAnMois_cd 01/03/2022 - ∞
Rijksregisternummer (insz) van de partner NNISPTN2 01/01/2005 - ∞
Rijksregisternummer van de hoofdbegunstigde INSZ 01/10/2002 - ∞
Soort bedrag van de staatstoelage aan het ocmw TYPAMT_ID 01/10/2002 - ∞
Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965 THP_ID 01/10/2002 - 31/12/2015
Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965 THP_ID 01/01/2016 - ∞
Status Statut_cd 01/03/2022 - ∞
Statuut van begunstigde van de financiële steun equivalent aan het leefloon STS_ID 01/01/2016 - ∞
Statuut van begunstigde van de financiële steun equivalent aan het leefloon STS_ID 01/10/2002 - 31/12/2015
Statuut van de begunstigde, op de 15de van de maand, van de financiële steun equivalent aan het leefloon STS_CNT_ID 01/10/2002 - 31/12/2015
Statuut van de begunstigde, op de 15de van de maand, van de financiële steun equivalent aan het leefloon STS_CNT_ID 01/01/2016 - ∞
Type activering van de hoofdbegunstigde CBENACTTYP 01/10/2002 - ∞
Type activering van de partner van de hoofdbegunstigde CPTNACTTYP 01/01/2005 - ∞
Type geïndividualiseerd integratieproject van de hoofdbegunstigde - maatschappelijke integratie CBENIDVTYP 01/10/2002 - ∞
Type geïndividualiseerd integratieproject van de partner van de hoofdbegunstigde CPTNIDVTYP 01/12/2004 - ∞
Type gpmi GPMI 01/01/2003 - ∞
Type instelling die tussenkomt in de socioprofessionele integratie van de hoofdbegunstigde - maatschappelijke integratie CBENITGTYP 01/10/2002 - ∞
Type instelling die tussenkomt in de socioprofessionele integratie van de partner van de hoofdbegunstigde CPTNITGTYP 01/01/2005 - ∞
Type project Project_type 01/01/2008 - 30/05/2015
Type tewerkstellingsprogramma van de hoofdbegunstigde maatschappelijke integratie CBENPGMTYP 01/10/2002 - ∞
Type tewerkstellingsprogramma van de partner van de hoofdbegunstigde CPTNPGMTYP 01/01/2005 - ∞
Uitstapdatum end_date_jaar 01/01/2008 - 30/06/2015
Volledig / gedeeltelijk bedrag van het leefloon CM0BPTL 01/10/2002 - ∞
Wetgeving LEGISLATION 01/10/2002 - ∞