Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanvaarding van de activering van de hoofdbegunstigde CBENACTACP 01/10/2002 - ∞
Aanvaarding van de activering van de partner van de hoofdbegunstigde CPTNACTACP 01/01/2005 - ∞
Artikel 60 § 7 - aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 60 § 7 voor de hoofdbegunstigde IA60BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60 § 7 - aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 60 § 7 voor de hoofdbegunstigde CA60BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 60, § 7 voor de partner van een begunstigde CA60PTNACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - plaats van tewerkstelling van de hoofdbegunstigde CA60BENPLC 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - plaats van tewerkstelling van de partner van de hoofdbegunstigde CA60PTNPLC 01/01/2005 - ∞
Artikel 60, § 7 - soort tewerkstelling van de hoofdbegunstigde CA60BENTYP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - soort tewerkstelling van de partner van de hoofdbegunstigde CA60PTNTYP 01/01/2005 - ∞
Artikel 60, § 7 - tewerkstelling onder artikel 60 § 7 aanvaard voor de partner van de hoofdbegunstigde IA60PTNACP 01/01/2005 - ∞
Artikel 60, § 7 - uurrooster van de hoofdbegunstigde CA60BENHRS 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - uurrooster van de partner van de hoofdbegunstigde CA60PTNHRS 01/01/2005 - ∞
Artikel 61 - aanduiding van de aanvaarding van de tewerkstelling in het kader van artikel 61 van de partner van de hoofdbegunstigde IA61PTNACP 01/01/2005 - ∞
Artikel 61 - aanduiding van de aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 61 van de hoofdbegunstigde IA61BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 61 - tewerkstelling in het kader van artikel 61, aanvaard voor de hoofdbegunstigde CA61BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 61 - tewerkstelling in het kader van artikel 61, aanvaard voor de partner van de hoofdbegunstigde CA61PTNACP 01/10/2002 - ∞
Bedrag van de partnerschapsovereenkomst van de hoofdbegunstigde EBENCONVCM 01/01/2005 - ∞
Bedrag van de partnerschapsovereenkomst van de partner van de hoofdbegunstigde EPTNCONVCM 01/01/2005 - ∞
Categorie van begunstigde van het leefloon of van de financiële steun CAT_ID 01/01/2016 - ∞
Indicatorveld geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie R_Exclus 01/01/2003 - ∞
Indicatorveld ocmw-steun R_Exclus 01/01/2003 - ∞
Installatiepremie voor daklozen (recht op maatschappelijke integratie) CMAJTYP 01/10/2002 - ∞
Maand maand 01/01/2003 - ∞
Maand maand 01/01/2003 - ∞
Ocmw-steun niveau 1 groep_niveau1 01/01/2003 - ∞
Ocmw-steun niveau 2 groep_niveau2 01/01/2003 - ∞
Ocmw-steun niveau 3 groep_niveau3 01/01/2003 - ∞
Ocmw-steun niveau 4 groep_niveau4 01/01/2003 - ∞
Partnerschapsovereenkomst voor de begeleiding van de tewerkstelling van de hoofdbegunstigde CBENCONV 01/10/2002 - ∞
Partnerschapsovereenkomst voor de begeleiding van de tewerkstelling van de partner van de hoofdbegunstigde CPTNCONV 01/01/2005 - ∞
Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965 THP_ID 01/01/2016 - ∞
Type activering van de hoofdbegunstigde CBENACTTYP 01/10/2002 - ∞
Type activering van de partner van de hoofdbegunstigde CPTNACTTYP 01/01/2005 - ∞
Type geïndividualiseerd integratieproject van de hoofdbegunstigde - maatschappelijke integratie CBENIDVTYP 01/10/2002 - ∞
Type geïndividualiseerd integratieproject van de partner van de hoofdbegunstigde CPTNIDVTYP 01/12/2004 - ∞
Type gpmi GPMI 01/01/2003 - ∞
Type instelling die tussenkomt in de socioprofessionele integratie van de hoofdbegunstigde - maatschappelijke integratie CBENITGTYP 01/10/2002 - ∞
Type instelling die tussenkomt in de socioprofessionele integratie van de partner van de hoofdbegunstigde CPTNITGTYP 01/01/2005 - ∞
Type tewerkstellingsprogramma van de hoofdbegunstigde maatschappelijke integratie CBENPGMTYP 01/10/2002 - ∞
Type tewerkstellingsprogramma van de partner van de hoofdbegunstigde CPTNPGMTYP 01/01/2005 - ∞