Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal Aantal 31/12/1998 - ∞
Aantal andere personen ten laste Aantal_andere 01/04/2016 - ∞
Aantal andere personen ten laste Aantal_andere 01/04/2016 - ∞
Aantal andere personen ten laste Aantal_andere 01/01/2001 - 31/03/2016
Aantal kinderen ten laste Aantal_kind 01/01/2001 - 31/03/2016
Aantal kinderen ten laste Aantal_kind 01/04/2016 - ∞
Code alleenstaande Code_alleenstaande 01/01/2001 - 31/03/2016
Code alleenstaande Code_alleenstaande 01/04/2016 - ∞
Code echtgenoot ten laste Code_echtgenote 01/04/2016 - ∞
Code echtgenoot ten laste Code_echtgenote 01/01/2001 - 31/03/2016
Familiesituatie familiesituatie 01/01/2002 - ∞
Familiesituatie ivt familiesituatie_IVT 01/01/2004 - ∞
Gezinslast Code_gezinslast 01/04/2016 - ∞
Gezinslast Code_gezinslast 01/01/2001 - 31/03/2016
Lipro-positie LIPRO 31/12/1998 - ∞
Samenstelling gezin Samenst_gezin 01/01/2003 - ∞
Type huishouden Type_huishouden 31/12/1998 - ∞
Verwantschapsrelatie met de referentiepersoon Relatie 31/12/1998 - ∞