Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Attractiviteitspremie Rem917 01/01/2009 - 31/12/2016
Basisloon Rembase 01/01/2005 - 31/12/2016
Bedrag voordeel Vehsoc 01/01/2005 - 31/12/2016
Bedrag voordeel Vehsoc 01/01/2017 - ∞
Bedrag voordeel Vehsoc 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag voordeel Vehsoc 01/01/2022 - 30/06/2023
Bezoldiging Salary_amount 01/01/1954 - ∞
Bezoldiging SALAMT 01/01/1954 - ∞
Bezoldiging Bezoldiging 01/01/1956 - ∞
Bezoldigingscode Bezocd 01/01/1997 - 31/12/2004
Bijdrage bestemd voor de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen Cotfor 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrageplichtige loonmassa Lmasamt 01/01/1997 - 31/12/2004
Bijdrageplichtige loonmassa Salcot 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/1997 - 01/01/1997
Bruto belastbaar loon rsz loon_BB_rsz 01/01/2003 - ∞
Bruto belastbaar loon rszppo loon_BB_rszppo 01/01/2003 - 31/12/2016
Bruto loon rsz brutoloon_rsz 01/01/2003 - ∞
Bruto loon rszppo brutoloon_rszppo 01/01/2003 - 31/12/2016
Code bijzondere bezoldigingswijze Remmth 01/01/2005 - 31/12/2016
Code tienden/twaalfden Tt 01/01/2005 - 31/12/2016
Competentieontwikkelingstoelage Rem976 01/01/2009 - 31/12/2016
Dagloon Saljrs 01/01/2022 - 30/06/2023
Dagloon Saljrs 01/01/2017 - ∞
Dagloon Saljrs 01/01/1997 - 31/12/2004
Dagloon Saljrs 01/01/2003 - 31/12/2016
Dagloon Saljrs 01/01/2005 - 31/12/2016
Dagloon Saljrs 01/01/1997 - 31/12/2002
Dubbel vakantiegeld Pecvac 01/01/1997 - 31/12/2002
Forfaitloon Salfor 01/01/2017 - ∞
Forfaitloon Salfor 01/01/2003 - 31/12/2016
Forfaitloon Salfor 01/01/1997 - 31/12/2002
Forfaitloon Salfor 01/01/2022 - 30/06/2023
Functies Function 01/01/2005 - 31/03/2007
Geaggregeerd dubbel vakantiegeld Mpecvac 01/01/2003 - 31/03/2008
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/2017 - ∞
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/2005 - 31/12/2016
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/2003 - 31/12/2016
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/2022 - 30/06/2023
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/1997 - 31/12/2002
Inkomen rsvz inkomen_rsvz 01/01/2003 - ∞
Inkomen voor berekening pensioen van de zelfstandige inkomen_pensioen 01/01/1956 - ∞
Inkomstenjaar Jaar 01/01/1969 - ∞
Jaar van aangifte van de sociale bijdrage jaar_kwartaal 01/01/1956 - ∞
Jaarinkomen Inkomens 01/01/1969 - ∞
Job dienstencheques ProximityJobs 01/01/2004 - 31/12/2016
Job dienstencheques ProximityJobs 01/01/2017 - ∞
Loon student StremAmt 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonklasse Salcl_pt 01/01/2017 - ∞
Loonklasse Salcl_pt 01/01/2003 - 31/12/2016
Loonklasse Salcl_pt 01/01/1997 - 31/12/2002
Loonklasse Salcl_pt 01/01/2022 - 30/06/2023
Loonklasse Salcla 01/01/1997 - 31/12/2002
Loonklasse Salcla 01/01/2017 - ∞
Loonklasse Salcla 01/01/2003 - 31/12/2016
Loonklasse Salcla 01/01/2022 - 30/06/2023
Loonmassa 2p LMS_2P 01/04/2012 - 31/12/2016
Loonmassa 671 LMS_671 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa 672 LMS_672 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa ar CuLMS_AR 01/04/2009 - 31/03/2014
Loonmassa ar LMS_AR 01/01/2015 - 31/12/2016
Loonmassa ch LMS_CH 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa ch ds LMS_CH_DS 01/04/2009 - 31/12/2016
Loonmassa ch hap CuLMS_CH_HAP 01/04/2009 - 31/12/2016
Loonmassa cs CuLMS_CS 01/04/2009 - 31/12/2016
Loonmassa dpv CuLMS_DPV 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa dpv LMS_DPV 01/01/2005 - 31/03/2016
Loonmassa dpv2 LMS_DPV2 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa dpv2 CuLMS_DPV2 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa fmp LMS_FMP 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa ix LMS_IX 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa p ds LMS_P_DS 01/04/2009 - 31/12/2016
Loonmassa pb CuLMS_PB 01/07/2010 - 31/12/2016
Loonmassa pb LMS_PB 01/07/2010 - 31/12/2016
Loonmassa px CuLMS_PX 01/04/2009 - 01/07/2011
Loonmassa px 2p CuLMS_PX_2P 01/10/2012 - 31/12/2016
Loonmassa px wg CuLMS_PX_WG 01/10/2011 - 31/12/2016
Loonmassa px wn CuLMS_PX_WN 01/10/2011 - 31/12/2016
Loonmassa sz ds LMS_SZ_DS 01/04/2009 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/1997 - 31/12/2002
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/2022 - 30/06/2023
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/1997 - 31/12/2002
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/2017 - ∞
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/2003 - 31/12/2016
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/2022 - 30/06/2023
Premies Primes 01/01/2017 - ∞
Premies Primes 01/01/2003 - 31/12/2016
Premies Primes 01/01/2022 - 30/06/2023
Premies Primes 01/01/1997 - 31/12/2002
Premies Primes 01/01/2005 - 31/12/2016
Reële inkomen van de zelfstandige inkomen_reeel 01/01/1956 - ∞
Referentiejaar van het inkomen Ref_jaar 01/01/1956 - ∞
Refertewedde AVGSALARYAMOUNT 01/04/2016 - ∞
Refertewedde AVGSALARYAMOUNT 01/01/2001 - 31/03/2016
Tellingsjaar Tellingsjaar 01/01/2000 - ∞
Vakantiegeld bij uitdiensttreding psv1 01/10/2010 - 31/12/2016
Vakantiegeld vorige tewerkstelling psv2 01/10/2010 - 31/12/2016
Verbrekingsvergoeding Preavi 01/01/2005 - 31/12/2016
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/2022 - 30/06/2023
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/2003 - 31/12/2016
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/1997 - 31/12/2002
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/2017 - ∞
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/1997 - 31/12/2004
Wachtloon Salatt 01/01/2017 - ∞
Wachtloon Salatt 01/01/2003 - 31/12/2016
Wachtloon Salatt 01/01/2022 - 30/06/2023
Wachtloon Salatt 01/01/1997 - 31/12/2002
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/2017 - ∞
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/2003 - 31/12/2016
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/1997 - 31/12/2002
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/2022 - 30/06/2023