Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Gedetacheerd personeelslid POSTED 01/04/2009 - 31/12/2016
Type werkplaats TYPEPOSTTRAV 01/01/2014 - 31/12/2016